DERS ADI

: AFET SONRASI YÖNETİMDEN KAYNAKLANAN CEZAİ SORUMLULUK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6002 AFET SONRASI YÖNETİMDEN KAYNAKLANAN CEZAİ SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Afet yönetimi esas itibariyle afetlerin istenmeyen sonuçlar doğurmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Öte yandan alınan tedbirlerin yahut afetin yönetim biçiminin her zaman bir zarar meydana gelmesinin önlemesi mümkün değildir. Afet sonucu meydana gelen zararlardan bir kısmına da ceza hukuku sonuçlar bağlamaktadır. Bu sonuçların niteliği, afet öncesi fiillerden mi yoksa afet sonrası fiillerden mi veyahut failin belli yükümlülüklerini ihmal etmesinden mi kaynaklandığına göre ceza hukukunun bu fiillere yaklaşımı değişecektir. Ders kapsamında da TCK kapsamında bu fillerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Afet-Ceza hukuku ilişkisini kavrayabilme.
2   Afet önleme yükümlülüğünü ceza hukukunda yer alan diğer yükümlülüklerden ayırt edebilme.
3   Afet personelinin hukuki durumunu ortaya koyabilme.
4   TCK daki suç tiplerinin afet halindeki uygulamasını kavrayabilme.
5   Özel kanunlardaki hükümleri tartışabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Genel Giriş
2 Afet Yönetiminde Görev Alanların Ceza Sorumluluğu
3 İmar Kurallarına Aykırılık ve Ceza Hukuku
4 İmar Kurallarına Aykırılık ve Ceza Hukuku
5 İnşaat Yapımından Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu
6 İnşaat Yapımından Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu
7 Çevre Kirliliği ve Ceza Hukuku
8 Çevre Kirliliği ve Ceza Hukuku
9 Patlayıcı Maddelere İlişkin Ceza Hukuku Kuralları
10 Ormanları Koruyan Ceza Hukuku Kuralları
11 Afet Öncesi Önlemlere Aykırılıktan Kaynaklanan Cezai Sorumluluk
12 Afet Sonrası Yönetimden Kaynaklanan Cezai Sorumluluk
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 188

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555555
ÖK.2455554555
ÖK.3555555555
ÖK.4555555554
ÖK.5554545555