DERS ADI

: AFETLERDE AKTÖRLERARASI DİYALOG

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6079 AFETLERDE AKTÖRLERARASI DİYALOG SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Afet yönetiminde görevli ve yetkili AFAD başta olmak üzere yerel ve merkezi düzeyde birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kurumlar afet yönetimindeki temel politika belgelerini ve stratejileri oluşturmaktadır. Ancak bu politikaların oluşturulması ve daha sonra da uygulanmasında aktörlerin katılımının arttırılması son derece önemlidir. Bu sürecin yönetişim temelli, müzakere ve diyaloga açık ve hatta meta-yönetişim kapsamında ilerlemesi aktörlerin afet yönetiminde oluşacak ve uygulanacak politikaları sahiplenmesini arttıracaktır. Bu ders temel olarak bu ilişkileri analiz etmeye ve süreci geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Afet yönetimindeki aktörleri öğrenme
2   Afet yönetiminde yönetişim temelli uygulamaları analiz etme3
3   Aktörlerin afet yönetimi sürecindeki diyalog oluşturma becerisini geliştirme
4   Afet yönetiminde alınan kararların sahiplenme düzeyinin artması için stratejiler geliştirme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin içeriğiyle ilgili genel bilgilendirme ve tanışma
2 Yönetişim, tanımı ve gelişimi
3 Kurumsal yönetişim kavramı ve boyutları, ve Sosyal Sorumluluk
4 Çok düzlemli yönetişim
5 Küresel sorunlar ve ulusal ve yerel yönetişim
6 Afet yönetimindeki aktörler
7 Afet Yönetiminde politikaların oluşum süreci
8 mıdterm
9 Afet yönetiminde müzakere ve işbirliği olanakları
10 Afet yönetimine etki edecek sivil toplum örgütlenmesi
11 Afet yönetiminde başarılı sivil toplum deneyimleri
12 Afetlerde yerel yönetimlerin katılımcı etkisi
13 Gönüllülük faaliyetleri ve afet yönetimi ilişkisi
14 Eğitimin afet yönetiminde katılıma etkisi
15 Afet yönetiminde diyalogun çıktıları
16 FINAL

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Atlı, Ayhan (2014), Afet Yönetimi Kapsamında Japonya ve Türkiye Örneklerinde Kurumsal Yapılanma, Asil Yayın, Ankara.
Çukurçayır, M. Akif-Eroğlu, H. Tuğba (2013), Yönetişim, Çizgi Yayınevi, Konya.
Çukurçayır, M. Akif-Eşki Uğuz, Hülya- Eroğlu, H. Tuğba (2010), Yönetişim Kuram - Boyutlar Uygulama, Çizgi Yayınevi, Konya.
Kösecik, M., Avrupa Birliği ne Hazırlık Sürecinde Yerel Yönetimler , Yerel ve Kentsel Politikalar, (Ed. Akif Çukurçayır ve Ayşe Tekel), Konya, Çizgi Kitabevi, 145-203 (2003).
Kösecik, Muhammet (2010) Türk Yerel Yönetim Sistemi Açısından Avrupalılaşma ve Çok Düzlemli Yönetişim , Yönetişim, A. Çukurçayır, H. Tuğba Eroğlu ve H. E. Uğuz, Çizgi yayınevi, Konya, 149-195.
Özdikmen, Tayfun (2010), Afet ve Acil Durum Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Özer, Yunus Emre (2011), Gençlerin Toplumsal Yaşama Katılımı ve Yerel Yönetimlerin Rolü , Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:26, Sayı:1, Yıl:2011, ss.43-65.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan Edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yunusemre.ozer@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 114

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555555
ÖK.2455555555
ÖK.3555555545
ÖK.4555555554