DERS ADI

: AFET KAYNAKLI GÖÇ YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6075 AFET KAYNAKLI GÖÇ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Afetler, doğa kaynaklı olabileceği gibi insan kaynaklı da olabilmektedir. Hatta bu ikisi günümüzde birbirini tetikler hale de gelmiştir. İnsanın neden olduğu iklim değişikliği kaynaklı afetlerin görülme sıklığı ve şiddeti artmaktadır. Bu afetlerin etkilediği ve gelecekte de en çok etkilenecek yerler olan kıyı alanları ile kuraklığın vurduğu alanlar yoğun nüfus hareketlerine sahne olmaktadır. Bu durumun daha da artacağı beklenmektedir. Bu nüfus hareketleri kentsel sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, su güvenliği, çevresel güvenlik, siyasal-kültürel-ekonomik çatışma, kent güvenliği, insan hakları, mültecilik, sığınma arama konuları gibi daha pek çok konuyu içeren disiplinlerarası bir yönetsel bakış açısını zorunlu kılmaktadır. Bu ders temel olarak bu ilişkileri analiz etmeye ve afet kaynaklı nüfus hareketlerinin çok yönlü ele alınıp yönetilebilirliğini sağlama amacını taşımaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Afetlerin nedenlerinin birbiriyle içkinliğini öğrenme
2   Afet kaynaklı göçlerin yönetilmesinde birbiriyle kesişen pek çok konuyu bütünleşik analiz edilebilme
3   Afet kaynaklı göç yönetiminin gelecekteki önemini kavrama ve bir yönetsel bakış açısı oluşturma
4   Afet kaynaklı göç yönetiminde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin gerekliliğini algılama

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin İçeriğiyle İlgili Genel Bilgilendirme Ve Tanışma
2 Doğanın Dengesi Ve Doğa Olayları
3 İnsan Varlığı Ve Afetlerin Oluşması
4 Afetlerin Birbirini Tetiklemesi Ve Domino Etkisi
5 İklim Değişikliği Kaynaklı Afetlerin Artması, İklim Etiği Ve İklim Adaleti
6 Güvenlik Kavramı, Çevresel Güvenlik, İklim Güvenliği Ve Ulusal Güvenlik İlişkisi
7 Su Ve Gıda Güvenliği Konusu Ve Kuraklık Kaynaklı Nüfus Hareketleri
8 Ara Sınav
9 Afetlerin Etkilediği Kıyı Yerleşimleri, Kentsel Kırılganlık, Kent Güvenliği Ve Kentsel Sürdürülebilirlik
10 Su Altında Kalacak Yerleşimler Ve İklim Mültecileri
11 Afet Kaynaklı Göçlerin Çoklu Ve Bütünleşik Sektörel Analizi
12 Afet Kaynaklı Göçlerin Önlenmesinde Yoksulluğu Azaltma Politikaları
13 Afet Kaynaklı Göç Yönetiminde Yerel, Ulusal Ve Küresel Aktörlerin İşbirliği
14 Farklı Ülkelerin Afet Yönetimi Politikaları İçinde Göç Politikalarının Yeri
15 Türkiye nin Afet Kaynaklı Göç Alma Potansiyelinin Analizi
16 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ak, Tarık, Çevre ve Güvenlik İlişkisi Bağlamında Çevresel Güvenlik Kavramı, Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1-2), 99-115
Atlı, Ayhan (2014), Afet Yönetimi Kapsamında Japonya ve Türkiye Örneklerinde Kurumsal Yapılanma, Asil Yayın, Ankara.
Bond, Patrick, Politics of Climate Justice, University of KwaZulu-Natal Press, 2012.
Brauch, Hans Günter, Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü , Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18 (Yaz 2008), s. 1- 47.
Dalby, Simon, Güvenlik ve Çevre Bağlantılarına Yeniden Bakmak , Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18 (Yaz 2008), s. 179-195.
Çukurçayır, M. Akif-Eroğlu, H. Tuğba (2013), Yönetişim, Çizgi Yayınevi, Konya.
Çolakoğlu, Nato nun çevreye ilişkin rolü, Elif, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 , ss.101-112.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

guray.yontar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 134

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555554
ÖK.2455555555
ÖK.3555555545
ÖK.4454545555