DERS ADI

: AFET SÜRECİNDE KAMU HARCAMALARININ REFAH ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6073 AFET SÜRECİNDE KAMU HARCAMALARININ REFAH ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Kamu harcamalarının afet süreçlerinde nasıl kullanılacağını bilmek. Bu harcamaların afet ile karşılaşan bireylerin ve toplumun refahı üzerinde yarattığı etkileri analiz edebilme, ölçebilme ve yorumlama yeteneği kazanmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kamu harcamalarının afetlerle ilişkilendirilmesi ve farkındalığın kazandırılması,
2   Etkin bir şekilde kamu harcamlarının hangilerinin afet ortamlarında harekete geçirileceğinin bilinmesi
3   Kamu harcamlarının merkezi bütçe ve kamu kurumlarının bütçelerindeki yerinin bilinmesi ve bu harcamların mali yapı ile ilişkilendirilmesinin sağlanması
4   Afet sürecinde ve sonrasında bireylerin ve toplumun refahı üzerine harcama katkılarının analiz edilebilme yeteneğinin sağlanması
5   Kamu harcamlarının refah etkilerinin ölçülebilmesinin ve yorumlanmasının geliştirilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı,
2 Kamu harcamları kamu ekonomisi ve bütçe ilişkisinin kurulması
3 Afet öncesinde kamu harcama kalemlerinin düzenlenmesi senaryoları
4 Afet sürecinde kamu harcamlarının sevk ve idaresinin sağlanması yöntemleri I
5 Afet sürecinde kamu harcamlarının sevk ve idaresinin sağlanması yöntemleri II
6 Kamu harcamaları yanında diğer yardım ve bağışların kamu kurumlarınca afet bölgelerine yönlendirilmesi yöntemleri I
7 Kamu harcamaları yanında diğer yardım ve bağışların kamu kurumlarınca afet bölgelerine yönlendirilmesi yöntemleri II
8 Ara Sınav
9 Yerel kamu kurumlarının afet öncesi ve sonrası kamu harcamlarının analizi ve refah etkilerinin ölçme yöntemleri
10 Merkezi ve yerel kamu kurumlarının harcama koordinasyonunun sağlanması
11 Afet sürecinde kamusal sağlık hizmetlerinin ve refah etkilerinin analizi
12 Afet sürecinde eğitim hizmetlerinin analizi ve refah etkilerinin ölçülmesi
13 Afet sürecinde imara yönelik kamu hizmetlerinin incelenmesi ve refah etkilerinin analizi
14 Uluslar arası kurumlar ve devletler aracılığıyla yapılan harcamların sevk ve koordinasyonunun sağlanması ve refah etkilerinin analizi
15 Afet sürecinde kamu harcamalarının etkinsizliğine yol açan yolsuzluk olgusu ve Türkiye açısından sorun alanlarının tespiti
16 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Güneri Akalın (2013) Kamu Ekonomisi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara
Hülya Kirmanoğlu (2009) Kamu Ekonomisi Analizi, Beta Yayınları, İstanbul
Fatih Savaşan (2013) Kamu Ekonomisi, Dora Yayıncılık
Mehmet Şahin (2007) Kamu Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara
Güler Coşkun (2000) Devlet Bütçesi, Turhan Kitabevi, Ankara
Kamil Tüğen (2010) Devlet Bütçesi, İzmir
Oğuz Topak (2012) Refah Devleti ve Kapitalizm, İletişim Yayınları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecek.

Değerlendirme Kriteri

Tüm öğrenme çıktıları yarıyıl içi sınavı ve yarıyıl sonu sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 7 7
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 131

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1554555455
ÖK.2545555555
ÖK.3455554555
ÖK.4545555555
ÖK.5455545545