DERS ADI

: ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6071 ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Kamu Politika Analizinde kullanılan çok değişkenli istatistik tekniklerin anlaşılmasının sağlanmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Veriye dayalı değerlendirme ve politika tercihleri yapmak için karar verme araçlarının kullanılması
2   Uygun istatistik metodlarının kullanımı
3   Sayısal araştırma kullanarak karar vermek için farklı yaklaşımlar arasından seçim yapma
4   Araştırmada farklı durumlar için uygun karar araçlarını tanımlama
5   Kamu yönetimi, siyaset bilimi, sosyoloji ve ekonomi ve diğer ilgili bilimleri Afet yönetimi bağlamında değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli
2 Çoklu Regresyon Modeli
3 Çoklu Regresyon Modelinde İleri Yorumlama
4 Doğrusal Olmayan Regresyon Fonksiyonları
5 Kukla Değişkenli Regresyon Modelleri
6 Lojistik Regresyon
7 ARA SINAV
8 Korelasyon Analizi
9 Kanonik Korelasyon Analizi
10 Ayırma Analizi
11 Faktör Analizi
12 Uygulama
13 Kümeleme Analizi
14 Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
15 Uygulama
16 FINAL

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Field, Andy, Discovering Statistics Using SPSS,SAGE,2009.
Baker, Therese L., Doing Social Research,McGraw-Hill International Editions, 1994.
Ticehurts, G.W. - A.J.Veal, Business Research Methods, Longman, 2000.
Nakip, Mahir, Pazarlama Araştırmaları, Seçkin yayınevi,2003.
Akgül, Aziz Osman Çevik, İstatistiksel Analiz Teknikleri, 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders uygulamaya yönelik verilecektir.
Microsoft EXCEL ve SPSS istatistik paket programı kullanılarak ders işlenecektir.
Microsoft EXCEL ve SPSS istatistik paket programı verilen ödevlerde kullanılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan Edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Tüm öğrenme çıktıları yarıyıl içi sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve ödev ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 134

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1545555555
ÖK.2445555554
ÖK.3455445555
ÖK.4455555555
ÖK.5555555545