DERS ADI

: ÖRGÜTLER, YÖNETİM, LİDERLİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6069 ÖRGÜTLER, YÖNETİM, LİDERLİK SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Çağdaş örgüt yönetiminin önemli bir parçası olan lider olgusunun kapsam ve içeriği konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasını, örgüt ve yönetim teorilerinin gelişimi içerisinde liderliğin hangi noktada olduğunu anlamalarını ve liderlik becerilerini nasıl geliştirileceklerini sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Liderlik kavramını tanımlar.
2   Örgüt ve yönetim teorilerinin gelişimi içerisinde liderliğin yerini teşhis eder.
3   Liderliğin yöneticiden farkını anlayarak, örgüt içerisindeki önemini tespit eder.
4   Liderlik teorilerini açıklar, bu teorilere göre gerçek hayattaki liderleri analiz eder.
5   Liderlik becerilerinin nasıl geliştirilebileceğini anlar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tanışma Ders İçeriği ve Yöntemin Tartışılması
2 Örgüt ve Yönetim Teorilerinin Tarihsel Gelişimi ve Kapsamı
3 Çağdaş Örgüt Yönetimine Geçiş
4 Liderlik Kavramı, İçeriği, Yönetim Anlayışı İçerisindeki Yeri
5 Liderlik Kuramlarının Tarihsel Gelişimi ve Sınıflandırılması
6 Liderlik Kuramları (Davranışsal, Ortamsal, Durumsal, Etkileşime Dayanan Liderlik Kuramları)
7 Liderlik Kuramları (Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik)
8 Liderlik Kuramları (Karizmatik Liderlik, Paternalistik Liderlik
9 Liderlik Kuramları (Hizmetkar Liderlik, Ruhani Liderlik
10 Liderlik Kuramları (Vizyoner Liderlik, Etik Liderlik
11 Liderlik Kuramları (Otantik Liderlik, Stratejik Liderlik
12 Liderlik Kuramlarını Bütünsel Olarak Gözden Geçirilmesi
13 Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi
14 Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Berber, A. (2013). Klasik Yönetim Düşüncesi & Geleneksel ve Klasik Paradigmalarla Klasik ve Neo-Klasik Örgüt Teorileri , Alfa Yayınları, İstanbul.
Üçok, O. T. (2006). Liderlik ve Yönetici Davranış Geliştirme & Testler ve Alıştırmalar , Gazi Kitabevi, İstanbul.
Erkutlu, H. V. (2014). Liderlik Kuramlar ve Yeni Bakış Açıları . Elif Yayınevi, İstanbul.
Yıldız, M. L. (2013). Liderlik Çalışmaları . Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
Serinkan, C. (2012). Liderlik ve Motivasyon & Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar . Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan Edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Sunum Hazırlama 2 10 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Ödev Hazırlama 2 10 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 134

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555555
ÖK.2454545454
ÖK.3555555554
ÖK.4554545454
ÖK.5555555455