DERS ADI

: ETKİN AFET YÖNETİMİ VE GÜNCEL OLAYLAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6067 ETKİN AFET YÖNETİMİ VE GÜNCEL OLAYLAR ZORUNLU 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Etkin Afet Yönetiminin temel prensiplerini bilmek. Güncel afet olaylarının analiz edebilme ve yorumlama yeteneği kazanmak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Etkin Afet yönetiminin temel prensiplerini bilme ve model geliştirme
2   Etkin Afet yönetimine ilişkin temel örgütlenme prensiplerini bilme
3   Güncel Olaylara ilişkin risk tipleri ve risk yönetim sürecinin temel aşamalarını kavrayabilme ve yorumlayabilme
4   Güncel Doğal Afet Olaylarına ilişkin kriz derecelendirmeleri yapma ve kamu yöneticisinin rolünü değerlendirebilme
5   Afet Olaylarında başarılı yönetim için etkin stratejiler ve teknikler geliştirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı,
2 Yönetim kavramı, etkin yönetim ilkeleri ve çağdaş teknik yaklaşımlar,
3 Afet Çeşitleri ve Afet Yönetim sürecinde ilişkiler
4 Risk Algısı, Kriz ve afet yönetimi temel ilkeleri
5 Örneklenmiş afetlerde, Yöneticinin ve Yürütmenin Sorumluluğu
6 Afet Yönetimi Süreçlerini örnek olaylar ile değerlendirme, uluslar arası raporlar
7 İklime değişikliklerine bağlı büyük doğal afetlerde Başarılı Yönetilen Örnek olaylar
8 Ara Sınav
9 İklime bağlı doğal afetlerde, Başarısızlığa Örnek olaylar
10 Jeolojik kaynaklı doğal afetlerde ülke deneyimleri (Çığ, sel, donan yağmur, hortum, yangın vs.)Başarılı örnek olaylar
11 Jeolojik yapılara bağlı doğal afet kaynaklı kriz yönetiminde başarısızı ülke deneyimleri, (deprem, tsunami vs.)
12 Afetlerde Terorist Saldırılar ve savunma tedbirleri
13 Afet Mevzuatındaki sorun alanları, güncelleştirme senaryoları
14 Uluslar arası afet yönetiminde yeni senaryolar
15 Etkin Afet Yönetimi Değerlendirmesi ve Türkiye için Sorun alanları tespiti
16 FİNAL

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kentleşme Şurası ,2009, Kitap 4(Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyon Raporu)
Zerrin Toprak(2012); Çevre Yönetimi ve Politikası, İzmir
Ulusal ve Uluslar arası raporlar, internet kaynakları
Outcome Evaluation of Disaster Risk Management Programme UNDP Reports

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan Edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Tüm öğrenme çıktıları yarıyıl içi sınavı ve yarıyıl sonu sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 40 40
Sunum Hazırlama 1 26 26
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555555
ÖK.2455455455
ÖK.3555555545
ÖK.4555554555
ÖK.5545455454