DERS ADI

: AFET MEVZUATI VE GÜNCEL DÜZENLEMELER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6065 AFET MEVZUATI VE GÜNCEL DÜZENLEMELER ZORUNLU 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Dersin amacı, Afet kavramı ve özellikleri, Deprem mevzuatı, Taşkın sular mevzuatı, Afetlerde yetkili makam, mülki, yerel amirler ve işbölümü, Afetlerde görevli kamu personeli ve geçici görevlendirmeler, Afetlerin önlenmesinde idarenin görev ve yetkileri, Afet esnasında idarenin görev ve yetkileri, Afet sonrasında idarenin görev ve yetkileri, Afetlerden doğan mali sorumluluk, Afet sonrasında yardımların toplanması ve dağıtılması, Afet hizmetlerine gönüllü katılım, Kentsel dönüşüm ve afet riski taşıyan bölgelerdeki mülkiyet sorunları, Afet kamu hizmetlerinden örnekler, Afetlere ilişkin kararların yargısal denetimi üzerine bilgilenme sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Afet yönetiminin hukuki dayanaklarını bilme,
2   Afet sırasında, öncesinde ve sonrasında yetki dağılımı ve personelin işgücü planlaması becerisi kazanabilme,
3   Afetlerde idari sorumlulukları öğrenebilme,
4   Afet riski taşıyan bölgelerde mülkiyet sorunlarını bilme,
5   Afetlere ilişkin kararların yargısal denetimini yapabilme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; Dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili metaryallerin verilmesi
2 Afet kavramı ve özellikleri
3 Deprem mevzuatı
4 Taşkın sular mevzuatı
5 Afetlerde yetkili makam, mülki, yerel amirler ve işbölümü
6 Afetlerde görevli kamu personeli ve geçici görevlendirmeler
7 Afetlerin önlenmesinde idarenin görev ve yetkileri
8 Afet esnasında ve sonrasında idarenin görev ve yetkileri
9 Afetlerden doğan mali sorumluluk
10 Afet sonrasında yardımların toplanması ve dağıtılması
11 Afet hizmetlerine gönüllü katılım
12 Kentsel dönüşüm ve afet riski taşıyan bölgelerdeki mülkiyet sorunları
13 Afetlere ilişkin kararların yargısal denetimi
14 ARA SINAV
15 FİNAL

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak

Mevzuat Bilgi Sistemi, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/

Yardımcı kaynaklar:
1. Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr
2. Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
3. Resmi Gazete, www.basbakanlik.gov.tr
4. Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr
5. Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Derste anlatım, ders öncesi ve ders sonrasında öğrencilerin konulara hazırlanması, öğrencilerin görüş açıklama ve soru sorma yolu ile konulara katılımı, yargı kararı incelemesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 RAP RAPOR
3 SUN SUNUM
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU MT * 0.20 + TP * 0.25 + PRS * 0.15 + FN * 0.40
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU MT * 0.20 + TP * 0.25 + PRS * 0.15 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan Edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 40 40
Sunum Hazırlama 1 21 21
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555555
ÖK.2555555555
ÖK.3555555555
ÖK.4454555554
ÖK.5545555545