DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Seminer çalışmasının amacı akademik danışmanı ile birlikte seçtiği bir konu hakkında bağımsız, bilimsel ve etik bir çalışma yapabilmesini sağlamak ve bu amaçla çalışma ile ilgili literatür tarama, analiz, değerlendirme, raporlama ve sunum bileşenlerini gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çalışma alanına ilişkin bilgiye ulaşabilme becerisi
2   Doktora öğrencisinin Afet Yönetiminin siyaset bilimi, yönetim, hukuk, kent ve çevre alanlarında teorik bilgiyi yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi
3   Seminer konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
4   Seminer konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
5   Seminer konusundaki bir problemi çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi.
6   Seminer konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Seminer konusunun belirlenmesi
2 Literatür araştırması
3 Literatür araştırması
4 Literatür araştırması
5 Veri toplama
6 Veri toplama
7 Veri toplama
8 Veri analizi
9 Veri analizi
10 Veri analizi
11 Rapor hazırlama
12 Rapor hazırlama
13 Rapor hazırlama
14 Sunum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

İlan Edilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan Edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Tez aşamasında olan öğrencilerin uzmanlaşmak istediği konu ile ilgili literatür araştırması yapma, verileri değerlendirme ve analiz etmesi hazırladıkları raporlar ve sunumları ile ölçülmektedir.(Başarılı/Başarısız)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Sunum Hazırlama 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 68

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555555
ÖK.2555555555
ÖK.3555555555
ÖK.4555555555
ÖK.5555555555
ÖK.6555555555