DERS ADI

: VERİ KAZANIM SÜRECİ VE ANALİZİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6016 VERİ KAZANIM SÜRECİ VE ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Problemlerin analizi edilmesi ile karar verme sürecinde kullanılan analitik metot ve yöntemlerin öğrenciler tarafından anlaşılmasını geliştirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Veriye dayalı değerlendirme ve politika tercihleri yapmak için karar verme araçlarının kullanılması
2   Uygun istatistik metodlarının kullanımı
3   Sayısal araştırma kullanarak karar vermek için farklı yaklaşımlar arasından seçim yapma,
4   Araştırmada farklı durumlar için uygun karar araçlarını tanımlama,
5   Kamu yönetimi, siyaset bilimi, sosyoloji ve ekonomi ve diğer ilgili bilimleri Afet yönetimi bağlamında değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Araştırma konularının belirlenmesi, araştırma planının hazırlanması ve değişkenlerin tanımlanması,
2 Örnekleme
3 Anket araştırması
4 Verilerin derlenmesi ve sunulması
5 Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri
6 Normal Dağılım ve Örnekleme Dağılımları,
7 Hipotez Testlerinin Temelleri
8 İki Ortalamanın Karşılaştırılması: t-sınamaları
9 İkiden Fazla ortalamanın karşılaştırılması: Tek yönlü Varyans Analizi
10 Grup ortalamalarının karşılaştırılması: Faktöriyel Varyans analizi
11 Ki-kare analizi
12 Doğrusal olmayan testler: İki Bağımsız durumun karşılaştırılması, İki ilişkili durumun karşılaştırılması
13 Doğrusal olmayan testler: Bağımsız gruplar arasındaki farklar, İlişkili gruplar arasındaki farklar
14 Ödevlerin Sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Field, Andy, Discovering Statistics Using SPSS,SAGE,2009.
Baker, Therese L., Doing Social Research,McGraw-Hill International Editions, 1994.
Ticehurts, G.W. - A.J.Veal, Business Research Methods, Longman, 2000.
Nakip, Mahir, Pazarlama Araştırmaları, Seçkin yayınevi,2003.
Akgül, Aziz Osman Çevik, İstatistiksel Analiz Teknikleri, 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders uygulamaya yönelik verilecektir.
Microsoft EXCEL ve SPSS istatistik paket programı kullanılarak ders işlenecektir.
Microsoft EXCEL ve SPSS istatistik paket programı verilen ödevlerde kullanılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tüm öğrenme çıktıları yarıyıl içi sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve ödev ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 24 3 72
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 36 1 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 24 24
Ödev Hazırlama 1 24 24
Sunum Hazırlama 1 12 12
Final Sınavı 1 10 10
Vize Sınavı 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 194

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555555
ÖK.2445555555
ÖK.3555555555
ÖK.4555555545
ÖK.5555555555