DERS ADI

: KENTSEL VE BÖLGESEL KALKINMADA AFETLER VE MÜCADELE YOLLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6014 KENTSEL VE BÖLGESEL KALKINMADA AFETLER VE MÜCADELE YOLLARI SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Kalkınmada afetlerin yeri ve önemini ortaya koymak, ve afete hazır kentler ve bölgeler oluşturacak süreci incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kentsel ve bölgesel kalkınmayı bilmek ve ilerletmek
2   Bölgeler arası farklılıkları gidermek
3   Sürdürülebilir kalkınmada afetlerin yerini belirlemek
4   Afetlerde sosyal boyutu ortaya koymak ve kalkınmaya etkilerini belirlemek
5   Afetlerin kalkınma hedeflerine etkilerini ortaya koymak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kentsel Ve Bölgesel Kalkınma Kavramı, Afetlerin Kalkınmaya Etkisi
2 Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri, Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesi Ve Senaryo Afetlerin Oluşturulması Sistemi Projesi
3 Kalkınma Hedefleri Ve Afet Risklerinin Azaltmada Çevre Eylem Planları
4 Riskli Bina Tespiti, Kentsel Dönüşümle Afetlere Hazır Türkiye-Riskli Alanlar-Yapı Denetimi
5 Afet Yardımlarının Denetimi Ve Hesap Verme Sorumluluğu - Sayıştayların Denetimi-Performans Denetimi
6 Deprem Mühendisliği Ve Afet Yönetimi Yetkin Mühendislik
7 Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Ve Ulusal Medikal Kurtarmanın Beşeri Sermaye Açısından Değerlendirilmesi
8 Deprem Etkinliklerinde Etik Sorumlulukları, Politik Çalışması, Hemşirelik Eğitimi, Evrensel Sorumlulukların Kalkınma Hedeflerine Katkısı
9 Kalkınma Hedefleri Ve Afet Risklerini Azaltmada Çevre Eylem Planları Ve Sürdürülebilir Kalkınma
10 Lojistik Süreçler Açısından Afet Lojistiğinin Kalkınmadaki Yeri Ve Önemi
11 Afetlerin Sosyal Boyutu Ve Sorunları İyileştirmeye Yönelik Gelişme Ve Kalkınma Stratejileri
12 Afetlerle Oluşan Çevre Tehlikeleri, Önleme Çabaları
13 Afetlerde Uluslar Arası Çevre Hukuku
14 Afet Öncesi Ve Sonrası Kentsel Ve Bölgesel İhtiyaçların Tespiti Ve Afete Dirençli Yerleşimler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1.Local and Regional Development, Andy Pike, Andres Rodriguez-Pose, John
Tomaney, Routledge, 1 Edition, November 2006.
2. . Zerrin Toprak(2012); Çevre Yönetimi ve Politikası, İzmir.
3. Küresel Vergi Rekabeti ve Ulusal Vergi Politikaları, Özgür Saraç, Maliye ve Hukuk
Yayınları, 2006.
4. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kentleşme Şurası ,2009, Kitap 4(Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyon Raporu)
5. Kamu Maliyesinde Küresel Değişimler, Birol Kovancılar, Mustafa Miynat, Sibel A.
Bursalıoğlu, Kamu Yönetimi Dizisi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007
Ulusal ve Uluslar arası raporlar, internet kaynakları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dakikalık hatırlatmalar
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturulan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Ödev Hazırlama 1 28 28
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 166

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555545
ÖK.2555455555
ÖK.3455554555
ÖK.4555555554
ÖK.5555545555