DERS ADI

: AVRUPA BİRLİĞİ AFET YÖNETİM POLİTİKALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6012 AVRUPA BİRLİĞİ AFET YÖNETİM POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Avrupa Konseyi ülkesi olan Türkiye nin, aynı zamanda Avrupa Birliğine üye olmak isteyen bir ülke olarak, afet yönetim politikasını Avrupa Birliği ile uyumlaştırmak için yaptığı çalışmalara temel teşkil eden Avrupa Birliği müktesebatı kapsamındaki politika ve stratejilerin gelişim yönünü değerlendirmek ve sözkonusu stratejilerin günümüz uygulamalarına yansımalarını analiz etmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Avrupa Birliği nde Afet Yönetim Politikalarının temel felsefesini öğrenmek,
2   AB ile uyum çalışmalarının temelindeki mevzuatı ve idari sorumlulukları öğrenmek
3   AB ilgili müktesebat konularını inceleyerek Türkiye nin eksikliklerini görmek,
4   Afet yönetimi konusunda AB ve ilgili diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliği modellerini öğrenmek,
5   AB ülkeleri içinde afet yönetimine ilişkin iyi uygulama örneklerini öğrenmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dünyada Afet Yönetim Disiplininin Gelişim Süreci
2 Global Gelişmelerin Bölgesel Yansımaları: Avrupa Ölçeği
3 Avrupa Birliği Düşünsel ve Kurumsal Yapısı
4 Avrupa Birliği Afet Yönetim Düşüncesinin Felsefik ve Stratejik Boyutları
5 AB Afet İstatistikleri
6 AB İlgili Müktesebatı-Tarihsel Gelişim
7 AB İlgili Müktesebatı Tarihsel Gelişim
8 AB Sivil Koruma Mekanziması
9 Güneydoğu Avrupa Afet Önleme ve Afete Hazırlık Girişimi
10 AB ve Afet Gönüllü Kuruluşları
11 Türkiye nin Afet Yönetimine İlişkin AB Müktesebatına Uyumu
12 Seçilmiş AB Üyesi ülkeler ve İyi Uygulama Örnekleri
13 Öğrenci konu sunumları
14 Öğrenci konu sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynaklar: Dana Procházková, et al., Disaster Management in the EU Present and future: Challenges for Research, 2012.
Olsson, Stefan (Ed.); Crisis Management in the European Union, Cooperation in the Face of Emergencies, 2009.
Referanslar:
Disaster statistics in Europe. PreventionWeb/UNISDR. http://www.preventionweb.net/english/countries/statistics/index_region.php rid=3. (Erişim: 02.01.2015).

The international disaster database: EM-DAT. Center for research on the epidemiology of disasters-CRED. http://www.emdat.be/country-profile. (Erişim: 02.01.2015).
Bayntun C, Rockenschaub G, Murray V. Developing a health system approach to disaster management: A qualitative analysis of the core literature to complement the WHO Toolkit for assessing health-system capacity for crisis management. PLoS Curr. 2012 August 22; 4: e5028b6037259a.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanırlarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 20 3 60
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Sunum Hazırlama 1 12 12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 36 1 36
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 6 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 168

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1455555555
ÖK.2445555555
ÖK.3555555555
ÖK.4555555555
ÖK.5555555555