DERS ADI

: AFETLERDE SOSYAL VE DAVRANIŞSAL SÜREÇ YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6010 AFETLERDE SOSYAL VE DAVRANIŞSAL SÜREÇ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı kökleri kaçınılmaz bir şekilde sosyal ve bireysel süreçlere uzanan afetlerin etkilerine ilişkin uygun analitik kavram ve yöntemleri anlamaktır. Sosyal ve bireysel düzeylerdeki değişimleri vurgular. Toplumsal ve beşeri süreçlere ilişkin analitik düşünme bilgi ve becerisi geliştirmeyi amaçlar. Afet ve acil durum yönetiminin sosyal ve psikolojik boyutları ile ilgili güncel araştırmaları inceler. Sosyal ve bireysel zarar görebilme ve dayanıklılığın sınırlarını belirlemeye çalışır. Afetlerin sosyal ve bireysel doğasını anlamada osyal zarar görebilme, sosyal dayanıklılık, bireysel uyumluluk kavramları gibi temel kavramları inceler.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   afetlerin,yerleşiklerin, toplumların, ve bölgelerin yaşam ve refahını nasıl değiştirdiğini anlama (doğrudan ve dolaylı)
2   afetlerin cinsiyet ve çeşitli sosyal etnik ve yaş grupları üzerindeki potansiyel etkisini anlama (çeşitli grupların zarar görebilirliği)
3   zarar verici sosyal etkileri hafifletme ve giderme ölçütlerini analiz edebilme
4   olası sosyal değişimlerle ilgili olarak planlamacı ve karar vericiler için planlama araçlarını uygulayabilme
5   afetlerin ve afet sonrası koşulların etkileri ile başa çıkabilmede toplumları güçlendirme araçlarını geliştirebilme
6   zarar görebilirlik ve kapaite değerlendirme, toplum risk değerlendirme toplumsal çevre değerlendirme araçları geliştirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı,
2 Görgül ve kuramsal yaklaşımların gözden geçirilmesi
3 Afetlerde insan davranışları, mitler ve gerçekler
4 Grup düzeyinde afet davranışı
5 Toplumsal sosyal sistemler ve afetler
6 Kültürler, demografi ve afetler
7 Davranışsal farklılıklar
8 Davranışsal Farklılıklar
9 Sosyolojik ve bireysel afet araştırmalarında model geliştirme
10 Afet yönetimi için sosyal ve bireysel etki değerlendirmesi
11 Afetlerin sosyal ve bireysel boyutlarının kötü tanımlandığı afet yönetim uygulamaları
12 Sosyal ve bireysel etki değerlendirmesinin problemleri ve öneriler
13 Sosyal ve bireysel konulara ilişkin senaryolar
14 sunumlar
15 FINAL

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bosher,L, 2007, Social and Institutional Elements of Disaster Vulnerability, Bethesda Academic Press.Phillips, B.D., Thomas, D., Fothergill, A., & Blinn-Pike, L. (Eds.). (2013). Social vulnerability to disasters (2nd ed.). Boca
Derici, M.K., 2003, Doğal Afetlerin Afet çalışanlarına Getirisi Stres ve Stres ile Mücadele, Sivil Savunma, Sayı 172, 20-23,
Görgü, H.H., 2006, Afetlerde Ortaya Çıkan Temel Duygularımız ve Başa Çıkma Yolları, Sivil Savunma Yolları, Sivil Savunma, Sayı 184, 13-15
Karancı, N., 2004, Afetzede Psikolojisi, Iç işleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eet Yönetimi, 55. Dönem Mülki Idare Amirleri Semineri Ders Notları, Ankara
Quarantelli, E.L 1987. Disaster Studies: An Analysis of the Social Historical Factors Affecting the Development of Research in the Area. International Journal of Mass Emergencies and Disasters 5(3): 285-310.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Derse hazırlıklı olma
Tartışmalar
Örnek olay analizi, rol oynama
Uygulamalar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Katılımcılar sınıfa verilen okumaları hazırlayarak gelmelidirle
2.Sınıf tartışmalarına katılım zorunludur.
3.Derslere % 70 oranında katılım zorunludur
4. Her tüğrlü kopya disiplin cezası ile sonuçlanır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 10 6 60
Sunum Hazırlama 5 4 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 174

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1455555555
ÖK.2554545555
ÖK.3545454555
ÖK.4555555555
ÖK.5555555555
ÖK.6455555554