DERS ADI

: AFETLERDE GÜVENLİK YÖNETİMİ VE TERÖRİZMİ ENGELLEYİCİ İDARİ UYGULAMALAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6006 AFETLERDE GÜVENLİK YÖNETİMİ VE TERÖRİZMİ ENGELLEYİCİ İDARİ UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Afetler nedeniyle ortaya çıkan insan kaynaklı kaotik ortamı anlamak, afetlerde güvenlik yönetimi ve terörist karşıtı idari uygulama ve pratikleri bilmek. Toplumsal huzuru sağlayıcı idari yapılanmayı sağlamak.1

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Demokratik Hukuk devleti, İdari Yapılanmalar Bilmek ve model geliştirmek
2   Toplumsal Memnuniyet ve huzurun sağlanmasındaki idari araçları bilmek,
3   Kritik Güvenlik Bölgeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma İlkelerini tanımlamak
4   Terörist faaliyetleri ve nedenleri bilmek
5   Güvenlik Sektörü felsefesini ve temel değerlerini bilmek
6   Siber Suçlar, Sınır aşan Suçlar ve Afetlerde olası Tehditleri bilmek
7   İletişimlerde Etik İlkeler ve sosyal sorumluluk ile Propaganda sanatını bilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Devlet Felsefesi, Hukuk Devleti ve Demokrasinin Unsurları, İnsan Hakları
2 Toplum Sözleşmesi, Toplumsal memnuniyet
3 Kritik Güvenlikli Bölgeler ve Sürdürülebilir Kalkınma (Kır, Sınır ve Dağ Bölgeleri)
4 Örgüt Teorisi, Örgüt İklimi
5 Terörizm Felsefesi
6 Biyolojik Afetler (Orman Yangınları, Böcek İstilaları ve Salgın Hastalıklar) ve Terörizm
7 Doğal Afetlerde Terörist Atak Olasılıkları
8 Kolluk Eğitimindeki Temel Etik Değerler
9 Liderlik Etiği ve Değerleri, Başarılı Düşünce Nasıl Oluşturulur
10 Güvenlik Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi
11 Propoganda Sanatı, Etik Sosyal Sorumluluk ve Haberleşme, Diyalog Kültürü
12 Siber Suçlar, Sınır Aşan Suçlar , Yasal Düzenlemeler, Şartlar ve Sözleşmeler
13 Terörist Örgütlerin Sürdürülebilirlik İlkeleri ve İdari Risk Analizleri
14 Mağdurları ve Toplumu Korumaya Yönelik Uluslararası Andlaşma ve Sözleşmeler ve Doğal Afetler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kentleşme Şurası ,2009, Kitap 4(Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyon Raporu)
Zerrin Toprak(2012); Çevre Yönetimi ve Politikası, İzmir
Ulusal ve Uluslar arası raporlar, inceleme kitapları, internet kaynakları
Outcome Evaluation of Disaster Risk Management Programme UNDP Reports
Gürkan Doğan, Stratejik Müttefikten Uluslararası Terörizme, 2007, İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Sunum Hazırlama 1 12 12
Ödev Hazırlama 2 20 40
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 166

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555555
ÖK.2555555555
ÖK.3555555555
ÖK.4555555555
ÖK.5555545555
ÖK.6455555554
ÖK.7555555555