DERS ADI

: AFET VE ACİL DURUMLARDA İLERİ ARAŞTIRMA VE ANALİZ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 6004 AFET VE ACİL DURUMLARDA İLERİ ARAŞTIRMA VE ANALİZ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Doktora

Dersin Amacı

Dersin amacı afet ve acil durum katılımcılarının bilimsel yöntem mantığı ile ilişkili bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamadır. Bu bağlamda araştırma politikasını öğrenme ve etik, epistomolojik, ontolojik ve yöntemsel konuları anlamada niceliksel ve niteliksel yöntemlere kuramsal ve pratik yaklaşımları bütünleştirir.
Ders kuram, mantık, alan çalışması uygulamaları, temel araştırmanın problemleri, ilk elden afetlerin incelenmesiyle ilgili spesifik yöntemsel ve etik konuların tanımlanması üzerinde durur. Araştırmanın nasıl larını keşfetmeye ve önemli varsayım ve değerleri incelemeye çalışır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   kavramsallaştırma, gözlem, görüşme,analiz senaryolaştırmayı içeren metodolojiyi anlama
2   Araştırmacıların ne yaptığı ve ne yapmadığını anlama
3   sınıf tartışmaları, sınıf-içi çalışmalar ve final çalışmalarda çoklu görüş ve anlayışlara ilişkin düşüncelerini yansıtarak kritik düşünce becerisi geliştirme
4   araştırma tasarımı, görüşme, veri yönetimi, kodlama, ileri analiz teknikleri, ve yazma konularını içeren kilit araştırma becerilerini uygulama
5   basılı araştırma makalelerini eleştirel olarak değerlendirebilme
6   yeni araştırma soruları oluşturmak için farklı kuramsal görüşleri ilişkilendirebilmeleri

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı, giriş
2 Afet ve acil durumlarda alan çalışması, araştırma gereksinmesine giriş
3 Bilimsel araştırma yöntem mantığının afet ve acil durumlara uygulanması
4 Analitik düşünme
5 Araştırma türleri, nicel ve nitel araştırma yöntemleri,karma yöntem, afet ve acil durumlarda araştırma probleminin tanımlanması
6 Afet ve acil durumlarda araştırma amaçları
7 İklime değişikliklerine bağlı büyük doğal afetlerde Başarılı Yönetilen Örnek olaylar
8 Afet ve acil durumlara uygun kuramsal modellerin geliştirilmesi
9 Afet ve acil durum yazınını inceleme
10 Yarı-deneysel, deneysel tasarımlar, ölçme ve veri toplama
11 Örneklem ve zaman yönetimi
12 Araştırmalarda kısıtlar ve etik konular
13 Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçlardan yararlanılması
14 Öğrenci Sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Akturan, Baş, T., 2013. Nitel Araştırma Yöntemleri. (Nvivo ile Nitel Veri Analizi, Örnekleme, Analiz, Yorum). Seçkin yayıncılık. Ankara
Atkinson, Paul and Martyn Hammersley. ethnography and Participant Observation, In Norman
Denzin and Yvonna Lincoln (eds.) Handbook of Qualitative Research. Sage, 1994.
Becker, Howard. 1998. Tricks of the Trade. How to Think About Your Research While Doing It.
Chicago: University of Chicago Press.
Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Karadeniz,Ş., Demirel, F., Kılıç, E., 2014. Bilimsel Araştırma YöntemleriPegem Akademi. Ankara
Foreign Periodicals
Kincheloe, Joe and Peter McLaren 2000. Rethinking Critical Theory and Qualitative Research.
Pp. 279-313 in Handbook of Qualitative Research, Second Edition, edited by N. Denzin and
Y. Lincoln. Thousand Oaks, CA: Sage.
Yurtkapı, E.S., Durmuş, B., Sosyal Bilimlerde SPSS Veri Analizi, Beta Yay., Istanbul
Ulusal ve Uluslar arası raporlar, internet kaynakları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Derse hazırlıklı olma
Tartışmalar
Örnek olay analizleri
Uygulamalar
Makale değerlendirmeleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 PRJ PROJE
3 SUN SUNUM
4 YYS YARIYIL SONU SINAVI
5 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + PRJ * 0.20 + SUN * 0.20 + YYS* 0.40
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + PRJ* 0.20 + SUN * 0.20 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Katılımcılar sınıfa verilen okumaları hazırlayarak gelmelidirle
2.Sınıf tartışmalarına katılım zorunludur.
3.Derslere % 70 oranında katılım zorunludur
4. Her tüğrlü kopya disiplin cezası ile sonuçlanır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 10 4 40
Ödev Hazırlama 5 6 30
Sunum Hazırlama 5 5 25
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 189

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1555555555
ÖK.2555545454
ÖK.3455554555
ÖK.4555555545
ÖK.5455555555
ÖK.6555555555