DERS ADI

: AFETLERDE BÜTÜNLEŞİK EKONOMİK POLİTİKALAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 7004 AFETLERDE BÜTÜNLEŞİK EKONOMİK POLİTİKALAR ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Afet yönetimi sürecinde iktisat, maliye ve sosyal politika seçenekleri, politikalar arası koordinasyonun sağlanması ve bu politikaların uygulayıcısı olan kurumların işleyiş mekanizmalarının öncelikle incelenmesidir. Bu politikalar ve ilgili kurumlar arası koordinasyonun olmaması, politika seçeneklerinin olağan ve olağan üstü dönemlerde neler olabileceği inceleme konusu yapılacaktır. Afetlerle mücadele ve afet sonrası çözümler aynı zamanda global kamu malı özelliği taşırlar. Bu nedenle, sözkonusu politikaların uluslar arası kurum ve kuruluşlarla olan bağlantıları ve bu kurumların politikalarının işlevleri ve etkinliklerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Afet Yönetiminde ekonomik, mali ve sosyal politika önermelerinin bilinmesi,
2   Politikaların dayandığı temel mevzuat ve uluslar arası önleyici stratejik yaklaşımları ve ilkelerin incelenmesini sağlamak,
3   Afet yönetimi sürecinde politika üreten kurumlar arası koordinasyon sağlanmasının koşullarının çerçevesini öğretmek,
4   Süreçte ihtiyaç duyulan başta eğitim, sağlık, konut, güvenlik vb. konularda politika bileşkelerinin sağlanması koşullarının analiz edilmesinin öğretilmesi,
5   İlgili konuda uygulama örneklerini analiz etmek,
6   Afetlerin önlenmesi ve maliyetlerinin giderilmesinde global kamu malları olgusunun teorik ve pratik boyutlarının bilinmesi,
7   Kamu Hizmeti sunan kurumlar arasında mali koordinasyonunu bilmek, uygulayabilmek ve sorunları çözümleyebilmek,
8   Afetlerde ekonomik, mali ve sosyal zararların nedenini ve kaynağını öğretmek ve finansal kaynakların(vergi gelirleri, yardım, bağış ve hibeler vb.) etkin ve hızlı sevkinin sağlanma imkanlarının araştırılmasının sağlanması,
9   Geçmişte rastlanılan politika karmalarında ortaya çıkan yolsuzluk ve kayıplara ilişkin sorunu tanımak ve önleme becerisi kazanmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı ve Tanışma Genel olarak Afetlerin Ekonomik, Mali ve Sosyal Boyutları
2 Afetlerin Ekonomik Maliyetleri
3 Ekonomik Maliyetlerin Finansmanı ve Yerel ve Küresel Yönetimi
4 Afetlerin Mali Maliyet ve Yükümlülüklerinin Yönetimi
5 Afetlerin Sosyal Maliyetlerinin Minimize Edilmesi
6 Sosyal Maliyetlerin Giderilmesinde Kaynak Yönetimi
7 Afetlerin Yolaçtığı Maliyetlerin Giderilmesinde Kaynak Tahsisi ve Dağılımında Etkinlik
8 Yerel Kaynakların Ekonomik, Mali ve Sosyal Boyutlarının AnaliziI
9 Yerel Kaynakların Ekonomik, Mali ve Sosyal Boyutlarının Analizi II
10 Afet Maliyetlerinin Yönetilmesinde Global Kamu Malları Kavramı: Teori ve Uygulamada
11 Küresel Kaynakların Tahsisi ve Dağılımının Bütünleşik Politika Boyutları
12 Bütünleşik Politika Koordinasyonu ve Ortaya Çıkan Sorunlar
13 Yerel ve Küresel Kaynak Tahsisi ve Dağılımında Etkinsizlik: Rant Kollama,Yolsuzluk ve Yozlaşma
14 Afetlerde Bütünleşik Politika Yönetiminde Etkinlik ve Etkinsizlik

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ercan Kumcu, Mahfi Eğilmez(2004), Ekonomi Politikası, Remzi Kitapevi, İstanbul.
Arif Özsağır (2013), Bilgi Ekonomisi, Seçkin Yayınevi,
A.Eker, A. Altay, M.sakal(2013), Maliye Politikası,
Abuzer Pınar(2012), Maliye politikası, Turhan Kitabevi,
M.Meriç, D.Bülbül(2013), Mali Yapı, Turhan kitabevi,
Yusuf Alper, Aysen Tokol(2011), Sosyal Politika, Dora Yayınlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

asuman.altay@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 16 16
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.13
ÖK.2334
ÖK.3334
ÖK.433
ÖK.5344
ÖK.633
ÖK.73
ÖK.8443
ÖK.944434