DERS ADI

: AFET MEVZUATI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 7007 AFET MEVZUATI ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Afet kavramı ve özellikleri, Deprem mevzuatı, Taşkın sular mevzuatı, Afetlerde yetkili makam, mülki, yerel amirler ve işbölümü, Afetlerde görevli kamu personeli ve geçici görevlendirmeler, Afetlerin önlenmesinde idarenin görev ve yetkileri, Afet esnasında idarenin görev ve yetkileri, Afet sonrasında idarenin görev ve yetkileri, Afetlerden doğan mali sorumluluk, Afet sonrasında yardımların toplanması ve dağıtılması, Afet hizmetlerine gönüllü katılım, Kentsel dönüşüm ve afet riski taşıyan bölgelerdeki mülkiyet sorunları, Afet kamu hizmetlerinden örnekler, Afetlere ilişkin kararların yargısal denetimi üzerine bilgilenme sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Afet yönetiminin hukuki dayanaklarını bilme
2   Afet riski taşıyan bölgelerde mülkiyet sorunlarını bilme
3   Afetlerde İdari Sorumlulukları öğrenebilme
4   Afetlere ilişkin kararların yargısal denetimini yapabilme
5   Gönüllü çalışmalar, afetlerde yardımların toplanması ve dağıtılmasının etkinliğini sağlayarak toplumsal güveni gerçekleştirebilme
6   Afet sırasında, öncesinde ve sonrasında yetki dağılımı ve personelin işgücü planlaması becerisi kazanabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Afet kavramı ve özellikleri
2 Deprem mevzuatı
3 Taşkın sular mevzuatı
4 Afetlerde yetkili makam, mülki, yerel amirler ve işbölümü
5 Afetlerde görevli kamu personeli ve geçici görevlendirmeler
6 Afetlerin önlenmesinde idarenin görev ve yetkileri
7 Afet esnasında idarenin görev ve yetkileri
8 Afet sonrasında idarenin görev ve yetkileri
9 Afetlerden doğan mali sorumluluk
10 Afet sonrasında yardımların toplanması ve dağıtılması
11 Afet hizmetlerine gönüllü katılım
12 Kentsel dönüşüm ve afet riski taşıyan bölgelerdeki mülkiyet sorunları
13 Afet kamu hizmetlerinden örnekler
14 Afetlere ilişkin kararların yargısal denetimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yavaş, H.; Doğal Afetler Yönüyle Türkiye de Belediyelerde Kriz Yönetimi, İzmir 2005.
Gündüz İ., Dünyada ve Türkiye de Afet Yönetimi, Erdem Yayınları, İstanbul, 2009.
Sancakdar Oğuz, Belediyenin İmar Planını Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası, Ankara 1996.
Kalabalık Halil, İmar Hukuku, Ankara 2012
Karavelioğlu Celal, İmar Kanunu ve Mevzuatı, Ankara 2002
Yaşar Hasan Nuri, İmar Hukuku, İstanbul 2008

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum
Ödev hazırlama
Örnek olay ve uygulamaların incelenmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

oguz.sancakdar@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 13.00-15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.1433
ÖK.2433
ÖK.344334
ÖK.44444
ÖK.543334
ÖK.643444