DERS ADI

: AFET YÖNETİM SÜRECİNDE MALİ YAPI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 7005 AFET YÖNETİM SÜRECİNDE MALİ YAPI ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Kriz ve afetlerde bireylerin mali yükümlülüklerinin ortaya konulması, mali avantajlardan mahrum kalınmaması için idari ve hukuki yönde yapılması gerekenlere yönelik bilgilendirme temel amaçtır. Afet yardım bütçesi ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi ve çeşitli ülkelerin afet bütçeleri örneklerinin ve uygulama sonuçlarının incelenerek analiz edebilme ve planlayabilme becerisinin sağlanması dersin hedefleridir. Bu bilgiler ile afetlerden kaynaklanan toplumsal yüklerin asgari seviyeye indirilmesi stratejilerinin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Afet yönetiminde mali temel mevzuat ve uluslararası ilkeleri bilme,
2   Afet sırasında, öncesinde ve sonrasında duruma göre mali planlama ve mali avantajlardan yararlanabilme,
3   Geçmişte yaşanan afet vergilerinin toplanması, uygulanması ve harcanmasından kaynaklanan sorunları ortaya koymak ve çözüm yollarını göstererek, önleyici çözüm önerileri getirebilme becerisi kazandırabilme,
4   Toplumda mali denetim ve bilgilendirmenin artırılarak, bireysel/mükellef haklarının zedelenmesini önleyerek, sağlam bir hukuki yapının oluşmasını sağlamak ve toplumsal güveni gerçekleştirebilme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı ve Tanışma Mali Yükümlülükler Açısından Önem Arz eden Afetler ve Krizler
2 Afetlerde Mükellefler Tarafından Yaşanan Sorunlar
3 Afetler Sebebiyle Vergi Borcunu Silme (TERKİN)
4 Mücbir Sebepler Kapsamındaki Afetler ve Uygulama Sonuçları
5 Afetlerde Muhasebe ve Amortisman Uygulamaları
6 Afetlerde Yapılacak Yardımlar ve Kredi Destekleri
7 Afet Öncesi Mali Planlama ve Afet Sonrası Mali Yapı
8 Afet ve Acil Durum Harcamaları ve Karşılanması
9 Afet Vergileri ve Uygulama Etkinlikleri
10 Afet Yönetim Sisteminin Mali Yapısı
11 Afet Bütçesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Bütçesi)
12 Afetlerde Sigorta Tazminatları ve Vergisel Boyutu
13 Afet Yardım Bütçesi (Ülke Örnekleri-Uygulama Sonuçları-Örneğin Japonya Bütçesi)
14 Afet Dönemi Mali Uygulamaların Denetimi-Mali Suç ve Cezalar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Zeynep ARIKAN, Vergi Etiği içinde Etik, Gülümden ÜRCAN (edit), İde Yayıncılık, İzmir, 2012.
Zeynep ARIKAN, "Deprem Vergisi", Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,
S12 Aralık 1999.
Zeynep ARIKAN, "Japon Vergi Sistemi", Vergi Sorunları Dergisi, S211 Nisan 2006.Prof. Dr. Mehmet TOSUNER ve Prof. Dr. Zeynep ARIKAN, Vergi Usul Hukuku, Kanyılmaz Matbaacılık, 2012.
Prof. Dr. Mehmet TOSUNER ve Prof. Dr. Zeynep ARIKAN, Türk Vergi Sistemi, Kanyılmaz Matbaacılık, 2012.
S. Emre AKDAĞ, Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Sayıştay Yayınları, Araştırma-İnceleme-Çeviri Dizisi: 20, Mart 2002.
Yardımcı kaynak:
Vergi Sorunları Dergisi, Gelirler Kontrolörlüğü Yayınları.
Vergi Dünyası Dergisi, Hesap Uzmanları Kurulu Yayınları.
Türk İdare Dergisi, T.C. İçişleri Bakanlığı Yayınları.
Yabancı Süreli Yayınlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin özet hatırlatmalar
Haftalık dersin konusu hakkında genel bilgi vermek
Ders anlatımı, örnek olay ve konuların yorumlanması
Bazı haftalarda örnek ülke uygulamaları
Verilen konuların tartışılması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

zeynep.arikan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 6 6
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.13333
ÖK.233
ÖK.3433234
ÖK.434334