DERS ADI

: AFET YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 7027 AFET YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 7

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu programda toplumun güvenlik ihtiyacı ve afeti engellemede etkili ÇED analizleri afet tiplerine göre kamu ve özel sektör yönüyle incelenecektir. Ders, konuya ilişkin yasal ve yönetsel temellerin değerlendirildiği, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin çevresel risklerin ve bu risklerin etkilerini tespitine yönelik yasal ve yönetsel mekanizmaların tanımlandığı çevrenin sürdürülebilirliğini güvence altına almayı amaçlayan bir çerçeve sunmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Afet yönetimine ilişkin temel örgütlenme konusunda genel gerekli bilgi ile donanabilme,
2   Kriz tipleri ve kriz yönetim sürecinin temel aşamalarını kavrayabilme ve yorumlayabilme,
3   Kriz ve afet yönetimine ilişkin kamu yöneticisinin değişen ve güçlenen rolünü tanıyabilme,
4   Afet ve kriz yönetimi konusunda, liderlik yeteneklerini gösterebilme yeteneği temel olmak üzere yönetsel süreçlere yönelik etkin stratejiler geliştirebilme,
5   Afet konularında, geçmiş uygulamaları şimdiki uygulamalar ile mukayase ederek gelecek perspektifinde yeni ve çağdaş afet yönetim modelleri konusunda yetkinlik kazanabilme,
6   Dünyadaki iyi uygulama örneklerini bilme ve karşılaştırma yeteneği kazanabilme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı, Afet Yönetimi dersine ait konuların genel çerçevesinin sunumu, Derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması
2 Yönetim kavramı, yönetim stratejilerindeki gelişmeler ve kamu yönetiminde işbirliğine yönelik çağdaş yaklaşımlar,
3 Afet Çeşitleri ve Afet Yönetim süreci ilişkileri,
4 Kriz ve kriz yönetimi, kriz kavramının tarihsel gelişimi ve etimolojik yapısı, krizin özellikleri ve bütünleşik kriz yönetimi
5 Türk Kamu Yönetiminde olağanüstü yönetim yetkileri ve kriz yönetiminin yeri, kriz yönetimi uygulamaları
6 Afetlerde zarar azaltma çalışmaları ve hazırlık yönetimi
7 Özel Sektörde Örgütsel Yapılanmalar ve Kamu Yönetimi ile işbirliği
8 Afetlerde erken uyarı sistemleri, Afetlerde eğitim ve tatbikat çalışmaları
9 Afet tiplerine göre müdahale arama, kurtarma ve koruma eylemleri İklime bağlı doğal afetler ülke deneyimleri (Çığ, sel, donan yağmur, hortum, yangın vs.)
10 Afet tiplerine göre müdahale arama, kurtarma ve koruma eylemleri Jeolojik yapılara bağlı doğal afet kaynaklı kriz yönetiminde gelişmişlik düzeylerine göre ülke deneyimleri, (deprem, tsunami vs.)
11 Meteor yağmurları, yanardağ faaliyetleri (yaşanmış olaylar ve gelecek senaryoları)
12 Salgın hastalıklar (kuş gribi, çekirge salgını vs.) ve kriz planlaması
13 Afetlerde iyileştirme aşamasının stratejilerinin belirlenmesi, bütünleşik yönetim
14 Sürdürülebilirlik Senaryoları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Hikmet Yavaş (2005); Doğal Afetler Yönüyle Türkiye de Belediyelerde Kriz Yönetimi, Orion Yayınları.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kentleşme Şurası ,2009, Kitap 4(Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyon Raporu)
Zerrin Toprak(2012); Çevre Yönetimi ve Politikası, İzmir

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

zerrin.toprak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Sunum Hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 168

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.454
ÖK.544
ÖK.645