DERS ADI

: DÖNEM PROJESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 7025 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Proje aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, proje konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Afet Yönetimi alanında ve proje konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi
2   Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
3   Proje konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme
4   Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
5   Proje konusundaki bir problemi çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi
6   Proje konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
7   Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
2 Öğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
3 Öğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
4 Öğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
5 Öğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
6 Öğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
7 Öğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
8 Öğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
9 Öğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
10 Öğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
11 Öğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
12 Öğrencinin proje danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
13 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular ve ödev sunumu
14 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular ve ödev sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme Yöntemleri" ve "ş Yükü Hesaplaması" bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Başarılı / Başarısız

Değerlendirme Kriteri

Proje aşamasında olan öğrencilerin çalıştıkları bilimsel alan ile ilgili güncel literatürü ve yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yetenekleri hazırladıkları proje ile ölçülmektedir.
Ödev/sunumlarda
1. Yararlanılan literatürün kapsam ve genişliği
2. Kullanılan yöntemleri doğru modelleyebilmek: Ödev/Sunum hazırlanması aşaması ve sunumu
3. Mesleki ve Etik Sorumluluk Anlayışı,
4.Atıf yapmada özen ve dürüstlük, bilimsel kurallara uygunluk, aranır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ethem.duygulu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Ödev Hazırlama 1 50 50
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Sunum Hazırlama 1 30 30
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.15555555
ÖK.25555555
ÖK.35555555
ÖK.45555555
ÖK.55555555
ÖK.65555555
ÖK.75555555