DERS ADI

: TEKNİK BOYUTLARIYLA AFETLERDE İLETİŞİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 7023 TEKNİK BOYUTLARIYLA AFETLERDE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bir afet anında acil haberleşme hakkında yeterliliklerin kazanılmasını sağlamak. Acil durumda haberleşme yönetimi ve planlanması konularında yeterlilik kazanılması. Acil durum haberleşmesinde doğru prosedürlerin kullanılmasının sağlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Afet haberleşmesi ile ilgili genel gerekli bilgi ile donanabilme,
2   Afet haberleşmesinde haberleşme tiplerini ve temel aşamalarını kavrayabilme ve yorumlayabilme,
3   Afet haberleşmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak ,
4   Afet haberleşmesinde temel elektronik konularını öğrenebilmek,
5   Teknik haberleşme konularını öğrenebilmek,
6   Haberleşmeye yönelik kurum ve kuruluşlarla, toplumsal haberleşme yöntemleri ve araçlarını öğrenebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin genel tanıtımı, afetlerde haberleşme dersine ait konuların genel çerçevesinin sunumu, derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması.
2 Haberleşme kavramı, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat.
3 Haberleşme çeşitleri, haberleşmede kullanılan cihazlar.
4 Ulusal ve uluslararası fonetik alfabe, çağrı işaretleri.
5 Acil durum haberleşme yönetimi.
6 Acil durum haberleşmesinde planlama.
7 Yersel sistemler, VHF-UHF.
8 Yersel Sistemler, HF- Mobil telsizler.
9 Göksel sistemler, uydu haberleşmesi, mobil sistemler.
10 Arama kurtarmada haberleşme, yer tespit sistemleri.
11 Olay yeri haberleşmesi, güç kaynakları, antenler.
12 Yeni teknolojiler, dünyadaki uygulamalar.
13 Uygulama
14 Dönem sonu değerlendirmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Handbook on Disaster communication, International Telecommunication Union, ( 2009).
- World Health Organization, Information Management and Communication in Emergencies and Disasters, (2009).
- Crisis and Emergency Risk Communication , U.S. Department of Health and Prevention (2012).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek.
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı.
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları.
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi.
Verilen durum-çalışmalarının analizi.
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi.
Etkin öğretme ve öğrenme stratejileri.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Afetlerde haberleşme konularında lisans düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olma, araştırma, inceleme, yorumlama, sözlü ve yazılı ifade, yaratıcılık ve girişimcilik becerileri ve yetkinlikleri değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Tüm öğrencilerin aktif katılımı önemlidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Serim Paker
0232 301 88 61

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Sunum Hazırlama 1 6 6
Ödev Hazırlama 1 15 15
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.13
ÖK.234
ÖK.34
ÖK.444
ÖK.533
ÖK.634