DERS ADI

: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE METEOROLOJİK AFETLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 7021 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE METEOROLOJİK AFETLER SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Küresel iklim değişikliği tüm dünya ülkelerini etkilemektedir. Bu sebeple iklim değişikliği sorunu, tüm dünya ülkeleri tarafından ortak bir diyalogla ele alınmalıdır. Bu ders, iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası boyuttaki kurumsal ve sözleşme temelindeki gelişmeleri, geliştirilecek ortak stratejileri, iklim değişikliğinin kalkınmaya etkileri gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca iklim değişikliği neticesinde oluşan afet tip olan sel, ısı değişikliği vb. meteorolojik afetlere yönelik önleyici teknik gelişmeler ders kapsamında ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İklim değişikliğinin temel nedenlerini bilmek,
2   İklim Kaynaklı Afetlerle Başa Çıkabilme ve Teknolojinin Önemini Kavramak
3   İklimdeki değişikliklerden kaynaklanan afet tipleri konusunda önleyici, zarar azaltıcı stratejileri bilme ve geliştirme becerisi kazanmak,
4   İklim değişikliği ve kalkınma ilişkisini analiz etmek,
5   Yöneticilerin iklim değişikliği hakkındaki sorumluluklarını ortaya koymak,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı
2 Çevre-Kalkınma İlişkisi Ve Sürdürülebilir Kalkınma
3 İklimler Ve Sebep Olduğu Çevresel Afetler
4 Uluslar Arası Sözleşme Ve Zirvelerde Afet Ve İklim Değişikliği Olgusu
5 BM İklim Değişikliği Sözleşmesi Ve Montreal Protokolü
6 Kyoto Protokolü
7 İklim Değişiklikleri ve Teknolojik Senaryolar
8 Uluslararası Kuruluşların İklim Değişikliği Politikaları
9 AB Çevre Politikası Ve AB 2020 Hedeflerinde İklim Değişikliği
10 Gelişmiş Ve Az Gelişmiş Ülkelerde İklim Değişikliğine İlişkin Politikalar ve tercih edilen teknolojiler ile analizleri
11 İklim Değişikliği Konusunda Yerel ve Ulusal Düzeydeki Yöneticilerin Sorumlulukları
12 İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri
13 Türkiyenin İklim Değişikliğindeki Ulusal Ve Uluslar Arası Sorumluluğu
14 Türkiye, Ege Bölgesi ve İzmir ili için geliştirilmiş Afet Tipolojileri Ve Tehdit Azaltıcı Stratejiler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Zerrin Toprak (2012); Çevre Yönetimi ve Politikası, Birleşik Yayınları.
Ulusal ve Uluslar arası özel amaçlı raporlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ayşe Filibeli

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 6 6
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.14443
ÖK.233
ÖK.3334
ÖK.433
ÖK.533