DERS ADI

: AFET YÖNETİMİNDE ETİK DEĞERLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 7019 AFET YÖNETİMİNDE ETİK DEĞERLER ZORUNLU 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Yönetimde kamu veya özel sektör olsun görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek önemini giderek arttırmaktadır. Yaşanılan afetlerde hizmetin gerektirdiği, kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarına uymamaktan kaynaklanan afet öncesi, sonrası ve sırasında süreç boyunca karşılaşılan sorunların temeli olarak görülen etik değerler ve ilgili yasal düzenlemelerin öğretilmesi bu ders için amaçlanılmıştır. Ayrıca birlikte çalışabilmenin gerekleri olan yönetişim felsefesi ve diyalogların kurulması becerisinin içselleştirilmesi dersin hedefleri arasındadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Etik Değerler konusunda temel mevzuat ve uluslararası ilkeleri bilme,
2   Afet sırasında, öncesinde ve sonrasında etik değerlere uymamaktan kaynaklanan sorunları bilmek ve çözümleyebilme,
3   Yönetimin Etik Kodları içinde, kamu yöneticisinin sorumluluklarını kavrama,
4   Afet yönetiminde etkili eşgüdüm ve işbirliği aracı olarak yönetişim felsefesini kavramak ve işletebilme becerisi kazanma,
5   Geçmişte rastlanılan etik dışı gelişmeleri öğrenmek, sorunu tanımak ve önleme becerisi kazanma,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Etik, Kamu Hizmeti Etiği, Etik Bir Kamu Yönetimi
2 Etik Felsefe ve Ahlaki Tavır Alışlar
3 Yönetişim Felsefesi ve Etik Sorgulama
4 Kamu Hizmeti Etiğinin Tarihi Gelişimi Ve Ülke/Kurum Örnekleri (Azgelişmiş Ülkeler, Gelişmiş Ülkeler, AB)
5 Kamu Hizmeti Etik Kodlar _Normları
6 Türk Kamu Yönetiminde Etik Konulu Mevzuat Düzenlemeleri
7 Kamu Yönetiminde Etik Kurumsal Yapılanmalar (Etik Kurullar, Etik Polisi, Ombudsman, Whistle Blowing, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Türkiye Etik Değerlendirme Örgütlenmeleri
8 Yerel Yönetimler Mevzuatında Etik ve Sorgulamalar (Kent ve Bölge Planlamasının Etik Kodları_Belediye Yöneticileri Sorumlulukları, Halk Faktörü)
9 Üniversitelerde Etik Kurullar__Bilim Etiği
10 Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlikte Etik İkilemler, Kamu Hizmetinde Etik-Çıkar Çatışması, Kamu Personeli ve Etik Sorunları
11 Yolsuzluk, Rüşvet, Kırtasiyecilik ve Siyasi Kayırmacılık Karşısında Etik Değerler, Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkı
12 Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Kamu Yönetimi Yapılanmaları ; e-Devlet ve Etik
13 Kamu Yönetimi Reformu ve Kamu Personel Yönetimi Reformu Açısından Etik ve Önemi
14 Afet Yönetiminde Etik Sorumluluk- Çevre Etiği

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Etik(2012) Gülümden Ürcan(edit); İde Yayıncılık, İzmir,
Zerrin Toprak (2012); Çevre Yönetimi ve Politikası, Birleşik Yayınları.
Ulusal ve Uluslar arası özel amaçlı raporlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç.. Dr. Yunus Emre Özer

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Sunum Hazırlama 1 6 6
Ödev Hazırlama 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 120

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.14
ÖK.2344
ÖK.3443
ÖK.433
ÖK.5433