DERS ADI

: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMSAL YAPILANMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 7015 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMSAL YAPILANMA ZORUNLU 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Türk Afet ve Acil Durum Yönetim sisteminde yönetsel stratejilerin gelişim ve değişim yönünü tarihsel açıdan irdeleyerek süreç içinde kurumsal yapılarda görülen değişikliklerin etkinliğini modern afet yönetim yaklaşımı içinde değerlendirmek; afet ve acil durum yönetimi ile ilgili mevcut kurumsal yapıların planlamadan bütçelemeye kadar temel yönetsel fonksiyonlarını dünyadaki iyi yönetim uygulamaları ile karşılaştırmak suretiyle analiz etmek, afet ve acil durum yönetimine yönelik genel sorunlara dikkat çekilmek suretiyle mevcut kurumsal yapılar ile mevzuat düzenlemeleri arasındaki ilişkiyi çözüm odaklı stratejiler geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde değerlendirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkiyede afet yönetimine ilişkin kurumsal yapıların gelişim sürecini öğrenebilme
2   Gönüllülük mekanizmalarının afet yönetimindeki önemini kavrayarak sivil inisiyatifler içerisinde üstlenebilecekleri roller çerçevesinde toplumda yaratılacak farkındalığa katkıda bulunabilme
3   Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin afet yönetimine ilişkin sorumlulukları kapsamında, söz konusu otoritelerin uygulamaya ilişkin sorunlarını saptayabilme ve çözüme yönelik önerilerde bulunabilme
4   Dünyadaki iyi uygulamalar hakkında bilgi edinmek suretiyle Türkiye deki mevcut yapılanmaya ilişkin karşılaştırmalı analizler gerçekleştirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kriz ve Afet İlişkisi
2 Kriz, Afet ve Acil Durum Planlaması
3 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Afet Yönetimine İlişkin Sorun Alanları
4 Gelişmiş Ülkelerde Afetlere İlişkin Kurumsal Yapılanmalar
5 Türkiye de Afet Yönetiminin Tarihsel Gelişimi - 1999 Öncesi
6 Türkiye de Afet Yönetiminin Tarihsel Gelişimi 1999 dan Günümüze
7 Hükümet ve Siyasal Parti Programlarında Afet Olgusu
8 Afet ve Acil Durum Yönetiminde Merkezi Örgütlenme Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
9 Afet ve Acil Durum Yönetiminde Bakanlıkların Sorumlulukları
10 Afet ve Acil Durum Yönetiminde Yerel Örgütlenme Örnekler
11 Afet ve Acil Durum Yönetimi ile Sivil Toplum İlişkisi Kızılay, AKUT Örnekleri
12 Kalkınma Planlarında Afetlere İlişkin Yaklaşımlar
13 Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi İlişkisi
14 Afet ve Acil Durum Yönetiminde Piyasa Yaklaşımı ve Yapı Denetim Firmaları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yavaş, H.; Doğal Afetler Yönüyle Türkiye de Belediyelerde Kriz Yönetimi, İzmir 2005.
Gündüz İ., Dünyada ve Türkiye de Afet Yönetimi, Erdem Yayınları, İstanbul, 2009.
Tenikler, Gökhan (2012); Afet Yönetiminde Etik Sorumluluk , Etik, İde Yayınları, İzmir.
Tenikler, Gökhan (2012); Afet Yönetiminde Kurumsal Yapılanma ve Yerel Yönetimlerin Rolü , Avrupa Kentsel Şartı Felsefesinde Sürdürülebilir Kentler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 14 15 Ekim 2010, Seferihisar, İzmir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gokhan.tenikler@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 6 6
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.143
ÖK.243
ÖK.34433
ÖK.433