DERS ADI

: AFETLERDE RİSK YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 7012 AFETLERDE RİSK YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Afetlerde risk yönetimi, afet yönetim sürecinin ilk ve en önemli basamağıdır. Afetlerde risk yönetimi kamu yönetiminin elindeki kaynakların doğru yönetilmesi ve afet sonrası telafisi mümkün olmayan zararların azaltılabilmesi açısından önemlidir. Afet olgusunda risk yönetimi ile merkezi ve yerel yönetimlerin birçok sorumluluğu bulunmaktadır. Bu dersin amacı, öğrencilere sistematik olarak, afetlerde risk yönetimi becerisinin kazandırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kamu Yönetiminde risk yapılanmalarını bilme,
2   Afette risk yönetimini tanımlayabilme,
3   Risk yönetim araçlarını bilme ve uygulayabilme,
4   Risk büyüklüğünü hesaplayabilme,
5   Riskleri sınıflandırabilme,
6   Risk yönetiminin afet yönetim sürecindeki önemini açıklayabilme,
7   Risk yönetimi performansını değerlendirebilme ve bütünleşik yönetimini bilme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
0 Risk yönetim araçları
1 Derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması
2 Afet yönetiminde zarar azaltma çalışmalarının amacı ve önemi
3 Zarar azaltma çalışmalarının stratejileri ve risk bağlantıları
4 Afet risklerinin tanımlanması,
5 Afet Risklerin sınıflandırılması,
6 Afet Risklerin olasılığı ve etki büyüklüğü,
7 Afet Risk matrisleri,
8 Afet Risk toleransı,
9 Afet Risk yönetim yapılanması
11 Risk yönetiminde performans değerlendirme,
12 Risk Yönetimi egzersizleri
13 Ülke örnekleriyle afet risk yönetimi deneyimleri
14 Bütünleşik risk yönetimi genel değerlendirme ve analizler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Baas, S. vd. (2008). Disaster Risk Management Systems Analysis. Institutions For Disaster Risk Management. Food And Agriculture Organisation Of The United Nations. Rome. Italy. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ai504e/ai504e00.pdf, 31.01.2012.
UNESCO. (2010). Risk Management Training. Scientifi and Cultural Organization. Paris. France.
Kadıoğlu, M. (2011). Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek. T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını. İstanbul.
Pelling, M. vd. (2004). Reducing Disaster Risk A Challenge For Development. United Nations Development Programme. John S. Swift Co. New York. USA.
IRM (Institute of Risk Management). (2011). Risk Appetite and Risk Tolerance. Consultation Paper - Institute of Risk Management May 2011. http://www.theirm.org/publications/documents/IRM_Risk_Appetite_Consultation_Paper_Final_Web.pdf. 30.01.2012.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gokhan.tenikler@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 6 6
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.134
ÖK.234
ÖK.34334
ÖK.443
ÖK.544
ÖK.6345
ÖK.74444