DERS ADI

: TERÖRİST ATAKLAR VE KRİZ YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 7010 TERÖRİST ATAKLAR VE KRİZ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Terör saldırıları, günümüzde önemli kriz nedenlerinden olabilmekte ülke güvenlikleri yanında kentlerin güvenliklerini de tehdit etmektedir. Terör saldırılarına bağlı kriz yönetimi daha çok emniyet birliklerini ilgilendiren bir konu gibi görünse de, terör risklerinin değerlendirilmesi, saldırılar sonrası müdahale operasyonlarının planlanması, toplumdaki korku ve paniğin yönetilmesi gibi konular disiplinler arası bir yaklaşım içinde incelenmeyi gerektirmektedir. Dersin amacı, terör olaylarının sıkça yaşandığı ülkemizde kamu yöneticisine, terör risklerinin değerlendirilmesi, afet planlarında terörizm ile ilgili doğa veya insan kaynaklı kriz durumlarının değerlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik becerilerin kazandırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bölgesel ve küresel terör örgütleri hakkında bilgi sahibi olabilme,
2   Terör gruplarının saldırı stratejilerini bilme,
3   Terörizm çeşitlerini ve olası özelliklerini bilme,
4   Terör saldırılarına özgü kriz durumunun özelliklerini bilme,
5   Terörizmin sosyo-ekonomik etkilerini bilme.
6   Terörizm nedenlerini bilme ve terörizm riskini değerlendirebilme,
7   Terörizmin siyasi sonuçları ve bütünleşik etki ağlarını görebilme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması
2 Terörizm ve 21. yy da değişen terörizm tanımı
3 Terörizm riskinin her kademede değerlendirilmesi,
4 Geleneksel (Konvansiyonel) silahlarla yapılan terörizm çeşitleri,
5 Biyolojik ajanlar( virüs, bakteri) yoluyla gerçekleştirilen terörist saldırılar,
6 Nükleer Terörizm,
7 Kimyasal ajanlarla yapılan terör saldırıları
8 Bölgesel terör örgütleri ve saldırı stratejileri
9 Küresel terör örgütleri ve saldırı stratejileri,
10 Terörist ataklarda risk iletişimi, toplumun tepkisi ve yönetim yapılanması
11 Terörizmin sosyo-ekonomik etkileri
12 Terörizmin psikolojik etkileri
13 Terörizmin yarattığı siyasi etkiler, bütünleşik analizler
14 Terörizmin yönetim sürecine ilişkin bütünleşik analizler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ruff, T. (2006). Nuclear Terrorism. Energy Science. Nowember 2006. http://www.energyscience.org.au/FS10%20Nuclear%20Terrorism.pdf

Ferguson, C.D. and Potter W.C. (2004). The Four Face of Nuclear Terrorism. California. USA. CNSO.

NDMA. (2009). National Disaster Management Guidelines Management of Nuclear and Radiological Emergencies. National Disaster Management Authority (NDMA) Government of India. New Delhi. India.

IAEA. (2002). Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency. IAEA Safety Standards Serıes. Vienna. Austria.

Gerger, H. (20.10.2011). Nükleer Silahların Etkileri. Türk Tabipler Birliği Web Sayfası. http://www.ttb.org.tr/eweb/savas/12.html (20.10.2011).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Zerrin Toprak, Karaman

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 6 6
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.134
ÖK.244
ÖK.34
ÖK.44434
ÖK.534344
ÖK.63444
ÖK.734444