DERS ADI

: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNİN SOSYAL DAVRANIŞSAL BOYUTLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 7008 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNİN SOSYAL DAVRANIŞSAL BOYUTLARI ZORUNLU 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Dersin amacı katılımcılara acil ve afet durumlarında sosyal yapı ve bireysel davranışsal süreçlerin nasıl etkilendiği ve değiştiğine ilişkin bilgilerin ve analitik düşünme becerilerin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda; acil durum ve afet sonrası sosyal yapı ve davranışsal süreçlerde değişimlere ilişkin araştırmalar, sosyal ve bireysel konuların politik, ekonomik, teknolojik ve ekolojik konularla ilişkileri, bireysel ve toplumsal algılamalar, toplumların-bireylerin-kurumların acil ve afet durumlarında tepkileri, başarıları ve başarısızlıklarının nedenleri, potansiyel afet risklerinin nasıl algılandığı, krizlerde karar verme, anlaşmazlık kaynakları ve çözüm yöntemleri, hangi faktörlerin kültürel öğeler üzerinde nasıl etki yaptıkları, küresel ilişkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Acil ve afet durumlarında birey, toplum ve kurumların sosyal ve davranışsal boyutlarına ilişkin kavram ve teorileri bilme ve anlama,
2   Analitik ve eleştirel düşünebilme
3   Etik konuları bireyler, aileler, gruplar, örgütler, sosyal ağlar, topluluklar arasındaki ilişkiler açısından görebilme,
4   Acil ve afet durumlarının bireyler, toplumlar ve kurumlar üzerindeki etkisini ve tepkileri görebilme ve anlayabilme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Acil ve afet durumlarının sosyal yapı ve davranışsal süreçler üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar tarihi,
2 Acil ve afet durumlarında sosyal ve davranışsal boyutların ekonomik, teknolojik, politik ve ekolojik konularla ilişkileri,
3 Acil ve afet durumlarının politik konu haline gelmesini etkileyen faktörler,
4 Acil ve afet durumlarında sosyal süreçler,
5 Acil ve afet durumlarında sosyal gruplar ve davranışları,
6 Bireysel, toplumsal ve kurumsal algılama sürecini etkileyen faktörler ve algı hataları ve atıf kuramı,
7 Potansiyel acil ve afet risklerinin algılanma biçimleri,
8 Acil ve afet durumlarında karar verme, yaratıcı problem çözme yöntemleri,
9 Kültür ve acil ve afet durumlarında kültürel öğeleri etkileyen faktörler,
10 Acil ve afet durumlarının yarattığı çatışmalar ve çatışmanın yönetimi ve çatışma çözüm yöntemleri,
11 Uzlaşma teknikleri,
12 Afetle başa çıkma, bireysel ve toplumsal değişim,
13 Projelerin sunumu
14 Projelerin sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bosher,L, 2007, Social and Institutional Elements of Disaster Vulnerability, Bethesda Academic Press.
Derici, M.K., 2003, Doğal Afetlerin Afet çalışanlarına Getirisi Stres ve Stres ile Mücadele, Sivil Savunma, Sayı 172, 20-23,
Görgü, H.H., 2006, Afetlerde Ortaya Çıkan Temel Duygularımız ve Başa Çıkma Yolları, Sivil Savunma Yolları, Sivil Savunma, Sayı 184, 13-15
Karancı, N., 2004, Afetzede Psikolojisi, İç işleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eet Yönetimi, 55. Dönem Mülki İdare Amirleri Semineri Ders Notları, Ankara
Türk İdare Dergisi, T.C. İçişleri Bakanlığı Yayınları.
Yabancı Süreli Yayınlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

- Bilgi aktarımı
- Katılımcıların derse hazırlıklı gelmeleri
- Tartışma
- Örnek olaylar, rol oynamalar
- Uygulamalar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ömür ÖZMEN

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Diğer Kısa Sınav 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 139

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.1333211
ÖK.234233
ÖK.343233
ÖK.44333233