DERS ADI

: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE METEOROLOJİK AFETLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 5017 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE METEOROLOJİK AFETLER SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Küresel iklim değişikliği tüm dünya ülkelerini etkilemektedir. Bu sebeple iklim değişikliği sorunu tüm dünya ülkeleri tarafından ortak bir diyalogla ele alınmalıdır. Bu kapsamda ders, bu ortak stratejileri, iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası boyuttaki kurumsal ve sözleşme temelindeki gelişmeleri, iklim değişikliğinin kalkınmaya etkileri gibi konularda konulara açıklık getirecektir. Ayrıca iklim değişikliği neticesinde oluşan afet türleri olan sel, çığ vb. meteorolojik afetler ders kapsamında ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İklim değişikliğinin küresel ve çok aktörlü boyutunu kavrayabilmek,
2   İklimdeki değişikliklerden kaynaklanan afet türleri konusunda strateji geliştirme becerisi kazanmak,
3   Yöneticilerin iklim değişikliği hakkındaki sorumluluklarını ortaya koymak
4   İklim değişikliği ve kalkınma ilişkisini analiz etmek,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Genel Tanıtımı ve Tanışma Etik, Kamu Hizmeti Etiği, Etik Bir Kamu Yönetimi
2 Etik Felsefe ve Ahlaki Tavır Alışlar
3 Yönetişim Felsefesi ve Etik Sorgulama
4 Kamu Hizmeti Etiğinin Tarihi Gelişimi Ve Ülke/Kurum Örnekleri (Azgelişmiş Ülkeler, Gelişmiş Ülkeler, AB)
5 Kamu Hizmeti Etik Kodlar _Normları
6 Türk Kamu Yönetiminde Etik Konulu Mevzuat Düzenlemeleri
7 Kamu Yönetiminde Etik Kurumsal Yapılanmalar (Etik Kurullar, Etik Polisi, Ombudsman, Whistle Blowing, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Türkiye Etik Değerlendirme Örgütlenmeleri
8 Ara Sınav
9 Yerel Yönetimler Mevzuatında Etik ve Sorgulamalar (Kent ve Bölge Planlamasının Etik Kodları_Belediye Yöneticileri Sorumlulukları, Halk Faktörü)
10 Üniversitelerde Etik Kurullar__Bilim Etiği
11 Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlikte Etik İkilemler, Kamu Hizmetinde Etik-Çıkar Çatışması, Kamu Personeli ve Etik Sorunları
12 Yolsuzluk, Rüşvet, Kırtasiyecilik ve Siyasi Kayırmacılık Karşısında Etik Değerler, Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkı
13 Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Kamu Yönetimi Yapılanmaları ; e-Devlet ve Etik
14 Genel Deeğerlendirme ve Ödev Sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar


Etik(2012) Gülümden Ürcan(edit); İde Yayıncılık, İzmir,

Zerrin Toprak (2012); Çevre Yönetimi ve Politikası, Birleşik Yayınları.
Ulusal ve Uluslar arası özel amaçlı raporlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri:
Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 6 6
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.12332
ÖK.23222
ÖK.323
ÖK.43