DERS ADI

: KRİZ İLETİŞİMİNİN PRENSİPLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 5021 KRİZ İLETİŞİMİNİN PRENSİPLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Kriz yönetiminde iletişiminin amacı, olası hasarı azaltmak, vatandaşta korku ve kaygıyı en aza indirmek, etkilenen ve risk altındaki kitlelere ve kamuoyuna kesintisiz bilgi akışını sağlamaktır. Dersin amacı, öğrenciye kriz iletişiminin temel prensiplerini, stratejilerini ve kriz yönetiminde iletişim araçlarının kullanılmasını öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kriz iletişim stratejilerini bilme
2   Kriz iletişiminde sözcülerin özelliklerini bilme
3   Kriz iletişiminde hedef kitleyi tanımlayabilme
4   Kriz iletişiminde mesajları belirleyebilme
5   Kriz durumunda paydaşlar ve takipçilerle doğru iletişim kurabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması
2 Kriz yönetim sürecinin tanımlanması
3 Kriz ve acil durum iletişiminin amacı
4 Kriz iletişimi yönetim döngüsü
5 Kriz iletişim planı
6 Kriz iletişiminin stratejileri
7 Kriz iletişiminde mesajlar
8 Ara Sınav
9 Kriz durumunda paydaşlarla iletişim
10 Kriz durumunda takipçilerle iletişim
11 Kriz durumunda medya ile ilişkiler
12 Kriz iletişiminde sözcüler
13 Kriz durumunda modern iletişim araçlarının kullanılması
14 Ödev sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

NHPCO (National Hospice and Palliative Care Association). (2006). Crisis Communications Planning A Guide for Providers. http://www.nhpco.org/files/public/communications/crisis_guide.pdf, 31.01.2012.
Tyrone, M.(1998). Crisis Communication:A Commanders Guide To Effective Crisis Communication. Air Command And Staff College Air University. Alabama. USA.
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/acsc/98-307.pdf, 31.01.2012.
Kadıoğlu, M. (2011). Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek. T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını. İstanbul.
Joyce, K.E. vd. (2009). Remote sensing and the disaster management cycle. Advances in Geoscience and Remote Sensing. India. (ED. Gary Jedlovec). SS:317-346.
Boisvert P. Moore R. (2004). Crisis and emergency management : a guide for managers of the Public Service of Canada. Canadian Centre for Management Development. Canada. http://www.csps-efpc.gc.ca/pbp/pub/pdfs/P117_e.pdf

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 18 18
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama 1 18 18
Sunum Hazırlama 1 3 3
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 120

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.1322
ÖK.223243
ÖK.3442
ÖK.42424
ÖK.524432