DERS ADI

: AFET TİPLERİNDE DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 5028 AFET TİPLERİNDE DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu programda afetlerde özellikle Birleşmiş Milletler tanımına göre toplumda dezavantajlı sayılan kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik güvenlik ihtiyacını ortaya koymak; afet tiplerine göre toplumsal direnci en zayıf olan bu halkaları güçlendirerek toplumsal kapasiteyi idari ve bireysel artırmak ve geliştirmek; dezavantajlı grupların afetlerden zarar görmelerini engellemeye yönelik idari ve mekansal tedbirleri almak, zarar ve kayıpları engellemede etkili yönetsel analizleri afet tiplerine göre kamu, özel ve sivil sektör yönüyle değerlendirmek hedeflenmektedir. Ders, konuya ilişkin yasal ve yönetsel temellerin değerlendirildiği ve kentsel yaşamda öne çıkan mekansal planlama eksikliklerinden kaynaklanan çevresel riskleri ve bu risklerin etkilerinin tespiti ve ortadan kaldırılmasına yönelik stratejik yaklaşımları hedeflemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dezavantajlı gruplara ilişkin afetlerde güvenlik açığı risklerini bilme,
2   Uluslararası düzeyde dezavantajlı gruplara yönelik, kapasite artırıcı gelişmeleri bilme,
3   Kadınlar, gençler, engelliler ve yaşlılara yönelik risk azaltma veya önleme ilişkilerini anlayabilecek bir düzeye erişebilme,
4   Afet tiplerine göre(çığ, tsunami, deprem, ısı değişiklikleri vb) stratejik modellemeleri dezavantajlı gruplar için yapabilme ve ulusal ve il düzeyinde koruyucu eylem planlarına aktarabilecek bir düzeye erişebilme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş
2 Toplum Güvenliği ve genel olarak insan ve doğa kaynaklı tehditler tasnifi
3 Birleşmiş Milletler ve diğer uluslar arası dokumanlarda dezavantajlı gruplar tanısı ve temel ilkeler
4 Doğadan kaynaklanan ve afet tiplerine göre tehditler, tanımlamaları , toplumsal etkilenme, dezavantajlı gruplar: Kadınlar
5 Doğadan kaynaklanan ve afet tiplerine göre tehditler, tanımlamaları , toplumsal etkilenme, dezavantajlı gruplar: Yaşlılar
6 Doğadan kaynaklanan ve afet tiplerine göre tehditler, tanımlamaları , toplumsal etkilenme, dezavantajlı gruplar: Engelliler
7 Doğadan kaynaklanan ve afet tiplerine göre tehditler, tanımlamaları , toplumsal etkilenme, dezavantajlı gruplar: Gençler
8 En iyi örnekler, kamu yönetiminde yasal önlemler , hizmet içi eğitim
9 En iyi örnekler kurumsal tedbirler ve örgütlenmeler , eğitim
10 Kırsal ve kentsel alanlar
11 Dağlık alanlar
12 Raporların incelenmesi
13 Raporların incelenmesi
14 Genel değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Zerrin Toprak (2012); Çevre Yönetimi ve Politikası, Birleşik Yayınları. İlgili bölümler
Ulusal ve uluslararası resmi dokümanlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Sunum
Ödev hazırlama
Örnek olay ve uygulamaların incelenmesi

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Öğretim üyesi, planlı eğitim öğretim süreci içinde bireysel ya da işbirlikli öğrenme yoluyla çeşitli uygulamalar yaptırma hakkını saklı tutar. Yapılacak uygulamaların değerlendirme sürecindeki etkisi eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ilan edilir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ömür Neczan Timurcanday Özmen
omur.ozmen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 6 6
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 129

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.13
ÖK.233
ÖK.333
ÖK.4333333