DERS ADI

: AFETLERDE CEZAİ SORUMLULUK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 5026 AFETLERDE CEZAİ SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, farklı disiplinlerden derse katılım sağlayan öğrencilerin, kısaca afetler sırasında meydana gelen zarar ve tehlikeler üzerine bilgilendirilmesi ve afet öncesi yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirilmeleri. Ceza Hukuku anlamında suç oluşturan afet öncesi ve sonrası eylemler konusunda farkındalık sağlamak. Ceza Hukukunda afet öncesi ve sonrası sorumluluk gerektiren hareketlerin neler olduğu konusunda bilgilenmenin sağlanması. Ceza Kanunlarında belirtilen konularda sorumlulara getirilen yaptırımların neler olduğu hususunun ortaya konması. Cezai sorumluluğu bulunanların belirlenerek devlete, özel ve tüzel kişilere getirilen sorumluluğun kaynağının ve niteliğinin tam olarak ortaya konması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ceza hukuku anlamında afet kavramı hakkında bilgi kazanabilme
2   Ceza Hukuku anlamında suç oluşturan afet öncesi ve sonrası eylemler konusunda bilinçlenebilme
3   Afetlerde cezai sorumluları olan kişiler hakkında bilgi kazanma
4   Afet sırasında özel ve tüzel kişilerin sorumluluğu konusunda farkındalık kazanma
5   Cezai sorumluluk getiren mevzuat konusunda bilgi sahibi olma
6   Bu alandaki sorumluların sorumluluklarını ve ceza hukuku anlamında suç oluşturan eylemlerin neler olduğu konusunda bilgi kazanma

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ceza hukuku anlamında afet kavramı
2 Ceza Hukukunda afetler sırasında ve sonrasında sorumluların belirlenmesi
3 Afetlerde cezai sorumluların, sorumlulukların ne şekilde olacağının tespiti
4 Cezai sorumluluk getiren mevzuatın genel olarak incelenmesi
5 Doğal Afetlerde sorumlulukla ilgili olarak TCK da getirilmiş olan düzenlemeler
6 Doğal Afetlerde sorumlulukla ilgili olarak özel kanunlarda getirilmiş olan düzenlemeler
7 İnsan kaynaklı afetlerde cezai sorumluluk
8 Terör eylemlerinde devletin sorumluluğu
9 Terör eylemlerinde bireylerin cezai sorumluluğu
10 Afetler sırasında devletin genel olarak sorumluluğu
11 AİHS çerçevesinde afetlerden cezai sorumluluğun ortaya konması
12 Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmalarının sunumu ve tartışılması
13 Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmalarının sunumu ve tartışılması
14 Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmalarının sunumu ve tartışılması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Kuramsal bilgi aktarımı;
2. Belirlenen temalar doğrultusunda çalışma konularının öğrenciler tarafından, katılımcı ve tartışmalı biçimde sunulması;
3. Öğrenci çalışmaları için gerekli literatür ve alan araştırmaları;
4. Örnek Yargıtay Kararları ve AİHM kararları üzerinden değerlendirmeler ve tartışmalar.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 10 1 10
Final Sınavına Hazırlık 10 1 10
Ödev Hazırlama 3 7 21
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 131

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.14
ÖK.24
ÖK.34
ÖK.443
ÖK.533
ÖK.6334