DERS ADI

: AFET TİPLERİNDE TEHTİTLER VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMELERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 5006 AFET TİPLERİNDE TEHTİTLER VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMELERİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu programda toplumun güvenlik ihtiyacı ve afeti engellemede etkili ÇED analizleri afet tiplerine göre kamu ve özel sektör yönüyle incelenecektir. Ders, konuya ilişkin yasal ve yönetsel temellerin değerlendirildiği, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin çevresel risklerin ve bu risklerin etkilerini tespitine yönelik yasal ve yönetsel mekanizmaların tanımlandığı çevrenin sürdürülebilirliğini güvence altına almayı amaçlayan bir çerçeve sunmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çevre koruma ve güvenlik konusunun uluslararası düzeyde önem kazanmasının temelinde yatan stratejik gelişmeleri bilme,
2   Uluslararası düzeyde toplumsal güvenlik ile ilgili gelişmeleri bilme,
3   Çevresel Etki Değerlendirme örnekleri bütününde risk azaltma veya önleme ilişkilerini anlayabilecek bir düzeye erişebilme,
4   Afet tiplerine göre(çığ, tsunami, deprem, ısı değişiklikleri vb) stratejik modellemeleri yapabilme ve koruyucu eylem planlarına aktarabilecek bir düzeye erişebilme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Toplum Güvenliği ve genel olarak tehditler tasnifi
2 Çevre Koruma-Kullanma Dengesi _Doğadan Gelen Tehditlerin tanımlamaları
3 Çevre Koruma-Kullanma Dengesi _Beşeri Faaliyetlerden Gelen Tehditler
4 Çevresel Etki Değerlendirme Projeleri (ÇED), Hazırlama Süreci , Çevresel Planlama ve afetlerden sakınım ilkeleri
5 Stratejik Planlama-ÇED ilişkileri Sektörler ve Güvenlik Ağları
6 Çığ, Sel, Çamur ve Çevresel Etkiler, sakınım senaryosu
7 Deprem, Tsunami, Yanardağ Etkiler, sakınım senaryosu
8 Afet Tipleri etki alanları sorgulamaları Tehdit boyutları , Havayolları , Demiryolları vb
9 Afet Tipleri Tehdit boyutları, Barajlar Güvenliği
10 İklim Değişiklikleri ve Tehdit boyutları, Kırsal ve Kentsel Alanlar
11 Meteor yağmuru ve göktaşı düşmesi ve ÇED
12 Dağlık alanlar ve afet tipleri
13 Bütünleşik Kıyı Yönetimi_Güvenlik Kodları ve Raporlar
14 Bütünleşik Sınır Yönetimi _Raporlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Zerrin Toprak (2012); Çevre Yönetimi ve Politikası, Birleşik Yayınları.
Hasan Ertürk (2009), Çevre Bilimlerine Giriş, Bursa
Kentleşme Şurası (2008), ilgili kitaplar
Ulusal ve uluslararası resmi dökumanlar
Ulusal ve Uluslar arası özel amaçlı raporlar
ÇED yönelik web taramaları, ÇED, SÇD raporları, SÇD el kitabı ve Çevre Literatürü

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlan edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman
zerrin.toprak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 6 6
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 120

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.14
ÖK.234
ÖK.333
ÖK.4444444