DERS ADI

: AFET LOJİSTİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 5020 AFET LOJİSTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders Afet Lojistiği ile ilgili bilgilerin öğrencilere aktarıldığı temel bir terstir. Ders aynı zamanda afet yardımları ve lojistik yönetimi konularını içermektedir. Dersin kapsamında insani yardımların lojistiği konusu kavramsal olarak anlatıldığı gibi bu konudaki modellere de değinilecektir. Derste ayrıca insani yardım kapsamında lojistiğin ve tedarik zinciri yönetiminin önemi de vurgulanacaktır. Ayrıca ders kapsamında tedarik zincirinin tasarımı, analizi ve yönetimi konularında bilgi birikimi sunulmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Afet lojistiğine ilişkin temel örgütlenme konusunda genel gerekli bilgi ile donanabilme,
2   Afet lojistiğinin temel aşamalarını kavrayabilme ve yorumlayabilme,
3   Afet lojistiğine ilişkin kamu yöneticisinin değişen ve güçlenen rolünü tanıyabilme,
4   Tedarik zinciri teorilerini, modellerini ve araçlarını anlayabilme ve analiz edebilme.
5   Afet lojistiği kapsamında tedarik zinciri tasarımı anlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İnsani yardım ve tedarik zinciri yönetimi kavramları
2 Talep tahmini
3 İhtiyaç değerlendirmesi, dağıtım takibi
4 Tedarik, mobilizasyon
5 Envanter yönetimi
6 Envanter yönetimi
7 Entegre Tedarik Zinciri
8 Ara Sınav
9 Entegre Tedarik Zinciri
10 Uluslararası Taşımacılık
11 Ulusal Taşımacılık
12 Depolama
13 Koordinasyon ve Önceliklerin belirlenmesi
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Tomasini, R & Wassenhove, L: Humanitarian logistics. INSEAD Business Press and Palgrave Macmillan, 2009, ISBN: 9780230205758.
Simchi-Levi, D, Kaminsky, P & Simchi-Levi, E: Managing the supply chain, The definitive guide for the business professional. McGraw-Hill, 2004, ISBN: 9780071410311.
Christopher, Martin: Logistics and Supply Chain Management, 4 ed. Financial Time Prentice Hall, 2012, ISBN: 9780273731122.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda kontrol odaklı beyin fırtınası uygulamaları
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrencilerin bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 3 39
Vize sınavına hazırlık 1 10 10
Final sınavına hazırlık 1 10 10
Ödev hazırlama 1 20 20
Sunum hazırlama 1 6 6
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 2 26
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.12
ÖK.23
ÖK.34
ÖK.425
ÖK.534