DERS ADI

: MİMARİ TUZAKLAR VE AFETLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AFY 5014 MİMARİ TUZAKLAR VE AFETLER SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZERRİN TOPRAK KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, farklı disiplinlerden derse katılım sağlayan öğrencilerin, kısaca mekânsal çevre üzerine bilgilendirilmesi ve yapılı çevrede karşılaşılan mimari tuzaklar ile ilgili bilinçlendirilmeleri. İnsan yapımı engellerin mekan kullanıcıları üzerindeki olumsuz etkileri ve bu engellere bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli sorunlar bu ders kapsamındaki konulardır. Yöneticileri afetlerde mimari engellerden kaynaklanabilecek risklere hazırlıklı olmaları ve önlem almaları konusunda bilgilendirmek ve bu dersin temel hedeflerindendir

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yapılı çevre hakkında bilgi kazanabilme,
2   Mimari tuzaklar hakkında farkındalık sağlayabilme,
3   Mekânın farklı özellikteki kullanıcıları konusunda bilinçlenebilme,
4   Afet sırasında insan mekân ilişkileri konusunda farkındalığı algılayabilme,
5   Yönetmeliklerin, mekân ve kullanıcısı üzerindeki etkilerinin öneminin farkındalığını sağlayabilme,
6   Bu alandaki sorumlulukları kazanabilme ve üstlenebilme,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mimarlık ve yapılı çevre kavramları hakkında bilgi aktarımı
2 Yapılı çevredeki mimari elemanlar
3 Mimari engeller, tuzaklar
4 Mekanın farklı kullanıcıları; çocuklar, engelliler, yaşlılar
5 İnsan mekan ilişkileri, afet durumunda yaşanabilecek sorunlar, çözümleri
6 Herkes için tasarım yaklaşımı
7 Kamusal mekanlar: Sağlık, eğitim, turizm, ticaret, rekreasyon amaçlı mekanlar
8 Ara sınav
9 Afetlerde kamusal mekanların kullanımı
10 Yasal düzenlemeler, yönetmelikler
11 Öğrenci sunumları: Afetlerde kamusal mekanlar, farklı kullanıcılar ve mimari tuzaklar; tartışma,
12 Öğrenci sunumları: Afetlerde kamusal mekanlar, farklı kullanıcılar ve mimari tuzaklar; tartışma,
13 Öğrenci sunumları: Afetlerde kamusal mekanlar, farklı kullanıcılar ve mimari tuzaklar; tartışma,
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Temel mimarlık bilgileri, engelsiz tasarım, herkes için tasarım, insan-mekan ilişkileri ve kamusal binalara ilişkin makale, rapor, kitap ve tezler.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Görsel malzemelerle desteklenen kuramsal bilgi aktarımı;
2. Belirlenen temalar doğrultusunda çalışma konularının öğrenciler tarafından, katılımcı ve tartışmalı biçimde, görsellerle sunulması;
3. Öğrenci çalışmaları için gerekli literatür ve alan araştırmaları;
4. Örnek uygulamalar üzerinden değerlendirmeler ve tartışmalar.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ilkim.kaya@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 5 3 15
Ders Anlatımı 13 3 39
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 134

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7
ÖK.14
ÖK.23
ÖK.34
ÖK.434
ÖK.533
ÖK.6443