DERS ADI

: FELSEFİ ANTROPOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL 6011 FELSEFİ ANTROPOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Felsefe Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ÖZLEM DUVA KAYA

Dersi Alan Birimler

Felsefe Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amaçlarından biri felsefi antropoloji disiplinini kaynakları, ortaya çıkış koşulları ve ele aldığı sorunlar bakımından tanıtmak; aynı zamanda İnsan nedir sorusunun bir felsefi disiplinin konusu haline gelmesinin nedenlerini sorgulamaktır. Felsefenin en eski sorularından biri olarak İnsan nedir sorusunun çeşitli bakış açıları ve temellendirmeler zeminindeki tarihsel ve felsefi yolculuğunu anlama çabasının, bu disiplinin felsefenin diğer alanlarıyla ilişkisini de ortaya koyacağı düşünülmektedir. Özellikle Aydınlanma felsefesi ve Kant ın antropolojik bakış açısının ışığında ele alınacak konular dahilinde bu dersin temel hedeflerinden biri de, felsefi antropoloji aracılığıyla pratik felsefenin sorunlarının ele alınması ve bu sorunlara yönelik çözümler içerisinde insanın moral-politik açıdan değerlendirilmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Felsefi düşünmenin özelliklerini kavrar,
2   Felsefenin çeşitli problem alanlarının insan kavramıyla olan ilişkisini kavrar,
3   ÖÇ3.Özne sorunu dahilinde moral-politik tartışmalar yürütebilir,
4   Yeni felsefe problemleri yakalayabilir,
5   Ülkedeki ve dünyadaki sorunları felsefe ile ilişkilendirebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bir Felsefi Disiplin Olarak Felsefi Antropolojnin Çıkış Noktası ve Özellikleri
2 Bir Felsefi Disiplin Olarak Felsefi Antropolojnin Çıkış Noktası ve Özellikleri
3 Antik Yunan Ve Zoon Politikon
4 Antik Yunan Ve Zoon Politikon
5 Ortaçağ Ve Persona Kavramı
6 Ortaçağ Ve Persona Kavramı
7 Vize Sınavı
8 Vize Sınavı
9 Kartezyen Cogito
10 Modern Özne Tasarımı ve Tahakküm İlişkisi
11 Kartezyen Cogito'ya Karşı Kant'ın Antropolojik İtirazı
12 Kartezyen Cogito'ya Karşı Kant'ın Antropolojik İtirazı
13 Pragmatik Bakış Açısından Antropolojinin Değerlendirilmesi
14 Kant'ın Felsefi Antropolojisinin Moral-Politik Yanları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Alquie, Ferdinand, Descartes tan Kant a Kadar Nedensellik Dusuncesi , Cev: Tulin
Bumin, Seminer Felsefe, sayı:7, Ege Universitesi Basımevi, 1990.
Beyssade, Jean-Marie, Descartes: Bir Devrim mi , Cogito, sayı: 10, YKY, 1997.
Brook, Andrew, Kant and The Mind, Cambridge University Press, 1997.
Buber, Martin, What is Man , Philosophy in the Twentieth Century, vol. 4, Harvard
University Press, 1962.
Bumin, Tulin, Tartısılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, YKY, 2003.
Cassirer, Ernst, İnsan Ustune Bir Deneme, cev: Necla Arat, YKY, 1980.
Copleston, Frederick, A History of Philosophy, Vol 6: Wolf to Kant, MPG Limited,
1999.
Cornford, Francis McDoanld, Platon un Bilgi Kuramı, cev.: Ahmet Cevizci,
Gundoğan Yay., 1989.
Davies, Tony, Humanism, Routledge, 1994.
Frierson, Patrick R., Freedom and Anthropology in Kant s Moral Philosophy,
Cambridge University Press, 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerleme Yöntemleri ve İşyükü Hesaplaması bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin yaptığı sunumda ve ara sınavında ÖÇ 1-3 değerlendirilecektir.
Öğrencinin hazırladığı ödevde ve final sınavında ÖÇ 4-5 değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Sunumların önceden belirlenen tarihte yapılması, ödevlerin önceden belirlenen tarihlerde teslim edilmesi zorunludur.
2. Derslere %70 katılım gerekmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 301 94 13
ozlem.duva@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 8 3 24
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 7 84
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 50 50
Sunum Hazırlama 1 45 45
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 239

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.1545545554
ÖK.2554555545
ÖK.3554555454555
ÖK.45445545
ÖK.545555445