DERS ADI

: METİNLERLE ARİSTOTELES

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL 7017 METİNLERLE ARİSTOTELES SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Felsefe Tezsiz YL (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR REŞAT LEVENT AYSEVER

Dersi Alan Birimler

Felsefe Tezsiz YL (İ.Ö)

Dersin Amacı

Aristoteles in düşünce sisteminin temel kavramları onun metinlerine ve onun üzerine yazılmış metinlere dayanılarak incelenecektir. Böylece Aristoteles in düşünce tarihindeki önemi anlaşılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Felsefenin nasıl sistematik bir inceleme konusu haline geldiğini bilir.
2   Aristoteles in düşünce tarihine kazandırdığı temel kavramları bilir.
3   Felsefi düşünmenin başlangıcını ve temellerini tartışarak anlar ve başkalarına aktarabilir.
4   Felsefenin disiplinlerini ve bu disiplinlere özgü temel kavramların nasıl ayırt edildiğini kavrar.
5   Aristoteles in felsefe tarihindeki yeri ve önemini fark eder.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Aristoteles ve Metafizik
2 Aristoteles in telos (erek) kavramı
3 Aristoteles e göre hyle (madde)
4 Ousia kavramı
5 Aristoteles in nedenleri
6 Eudamonia kavramı
7 Energeia ve dünamis
8 Vize Sınavı
9 Aristoteles in ılımlı Realizmi
10 Diyalektik kavramının kökeni
11 Platon un idea kuramına eleştiri
12 ousia ve substans kavramlarının farkı
13 Aristoteles e göre erdemler
14 Sonul iyi kavramı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Aristoteles,(1998) Nikomakhos a Etik, çev. Saffet Babür, Ankara: Ayraç Yayınevi, Klasik Metinler.
Aristotle (2002) Metaphysics, İng. çev. Joe Sachs, Santa Fe: Green Lion Press.
Aristotle (2004) Metaphysics, tr. with an intr. By Hugh Lawson-Tancred, London: Penguin Books.
Aristoteles, (2005), Poietika (Şiir Sanatı Üzerine), Çev: Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Özne, 11-12. Kitap, Dosya konusu: Aristoteles, Güz 2009-Bahar 2010, Adana: Ayyıldız Yayınları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerleme Yöntemleri ve İşyükü Hesaplaması bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + YSS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin yaptığı sunumda ve ara sınavında ÖÇ 1-3 değerlendirilecektir.
Öğrencinin hazırladığı ödevde, vize ve final sınavında ÖÇ 4-5 değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Sunumların önceden belirlenen tarihte yapılması, ödevlerin önceden belirlenen tarihlerde teslim edilmesi zorunludur.
2. Derslere %70 katılım gerekmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Öğretim Üyeleri Binası, 3. Kat, Oda no: 328,Tınaztepe Yerleşkesi, PK: 35260 , İzmir Türkiye,
Tel: ++ 90 (232) 412 79 03 - Oda dahili no: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93,
balmetin@gmail.com, metin.bal@deu.edu.tr
http://web.adu.edu.tr/user/mbal/index.html, www.metinbal.netne.net

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 8 3 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 7 84
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 45 45
Final Sınavına Hazırlık 1 50 50
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 239

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.155555
ÖK.245554455
ÖK.3545545555
ÖK.4454454555
ÖK.55544555