DERS ADI

: METİNLERLE KANT

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL 7018 METİNLERLE KANT SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Felsefe Tezsiz YL (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR REŞAT LEVENT AYSEVER

Dersi Alan Birimler

Felsefe Tezsiz YL (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Kant ın düşünce sistemini, Aydınlanma düşüncesinin temellerini anlayacak biçimde kavratmaktır. Kant ın pratik felsefesinin kavratılması ve Kant ın düşünceleriyle birlikte felsefe tarihinde oluşan kırılmanın epistemolojik, politik, ahlaki, ve estetik boyutu hakkında tartışma yürütebilmek de bu dersin amaçları içerisindedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Aydınlanma Düşüncesinin Temel Özelliklerini kavrar,
2   Eleştirel Akıl Kavrayışı hakkında bilgi sahibi olur,
3   Kant'ın Pratik felsefesinin epistemolojik temellerini kavrar,
4   Kant'ın ahlak anlayışını kavrar, onun görüşlerinden hareketle ahlak felsefesinin temel problemlerini tartışabilir,
5   Kant'ın politika felsefesinin temel argümanlarını kavrar, Kant ın görüşlerinden yola çıkarak politika ve ahlak arasındaki ilişkiyi tartışabilir.
6   Kant'ın estetik anlayışını öznelerasılık kavrayışı dahilinde kavrar, bu kavram üzerinden politika ve ahlak felsefesini tartışabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Aydınlanma Düşüncesinin Özellikleri
2 Aydınlanma Düşüncesinin Özellikleri
3 Kant ın Epistemolojisi
4 Kant ın Epistemolojisi
5 Eleştirel Aklın Temellendirilişi
6 Eleştirel Aklın Temellendirilişi
7 Otonomi Kavramı Üzerine Tartışma
8 Vize Sınavı
9 Kant'ın Ahlak Felsefesi
10 Pratik Aklın Eleştirisi ve Önemi
11 Kant'ın Politika Felsefesi
12 Yargıgücünün Eleştirisi ve Politik Yargı
13 Kant ın Estetik Anlayışı ve Öznelerasılık
14 Öznelerarasılık Ekseninde Ahlak ve Politika

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

KANT, I; Ahlak metafiziğinin temellendirilmesi, trc. Ioanna Kuçuradı 2. bs. Ankara: Türkiye Felsefe Kur. 1995.
KANT, I; Arı usun eleştirisi , çev. Aziz Yardımcı. İstanbul : İdea Yayınevi, 1993.
---------; Etik üzerine dersler, çev. Oğuz Özügül. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1994.
---------; Pratik aklın eleştirisi, 2. bs. Ankara : Türkiye Felsefe Kurumu, 1994.
---------; Prolegomena : gelecekte bilim olarak ortaya çıkabilecek her metafiziğe, trc. Yusuf Örnek, İoanna Kuçuradi. Ankara : Türkiye Felsefe Kurumu, 1995.
---------; Aydınlanma Nedir .
---------; Critique of Pure Reason, N.Kemp.Smith Trans. S. Martin Pres, New York 1975.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerleme Yöntemleri ve İşyükü Hesaplaması bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + YSS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC * 0.30 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin yaptığı sunumda ve ara sınavında ÖÇ 1-3 değerlendirilecektir.
Öğrencinin hazırladığı ödevde, vize ve final sınavında ÖÇ 4-5 değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Sunumların önceden belirlenen tarihte yapılması, ödevlerin önceden belirlenen tarihlerde teslim edilmesi zorunludur.
2. Derslere %70 katılım gerekmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yard. Doç. Dr. Özlem Duva Kaya
0232 301 94 13
ozlem.duva@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 8 3 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 7 84
Ödev Hazırlama 1 45 45
Sunum Hazırlama 1 50 50
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 239

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.154554545
ÖK.255445545
ÖK.3455554
ÖK.445544555
ÖK.5555455545
ÖK.655454545