DERS ADI

: FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL 7001 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 10

Dersi Veren Birim

Felsefe Tezsiz YL (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ÖZLEM DUVA KAYA

Dersi Alan Birimler

Felsefe Tezsiz YL (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu derste felsefenin temel problemleri ve çeşitli problem alanlarıyla ilişkisi konu edinilecek ve tartışılacaktır. Dersin temel amacı, felsefenin konu edindiği alanlara ilişkin eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenci, felsefi düşünmenin özelliklerini kavrar,
2   Felsefenin çeşitli problem alanlarıyla ilişkisini kavrar,
3   Felsefenin temel sorunlarına ilişkin olarak çeşitli yaklaşımları tanır ve tartışır,
4   Yeni felsefe problemleri yakalayabilir,
5   Ülkedeki ve dünyadaki sorunları felsefe ile ilişkilendirebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Felsefi Düşüncenin Özellikleri
2 Felsefi Bilgi ve Sağduyu Bilgisi
3 İnanç ve Bilgi
4 Felsefe ve Bilim İlişkisi
5 Bilginin İmkanı ve Kaynağı sorunu: Dogmatizm ve Kuşkuculuk
6 Bilginin İmkanı ve Kaynağı Sorunu: Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik
7 Formel Bilimler, Deneysel Bilimler ve Metodoloji Sorunu
8 Vize Sınavı
9 Varlık Felsefesinin Temel Sorunları ve Kavramları
10 Varlık Felsefesi, Metafizik ve Teoloji
11 Ahlak Felsefesi ve Temel Sorunları
12 Politika Felsefesi ve Temel Sorunları
13 Sanat Felsefesi ve Temel Sorunları
14 Din Felsefesi ve Temel Sorunları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Arslan, Ahmet; Felsefeye Giriş, Adres Yay., Ankara 2009 J.H.Randall Jr, J.Buchler, Felsefeye Giriş, Çev. A.Arslan, E.Ü Sosyal Bilimler Fak. Yayınları, İzmir, 1982 ArslanA., (Yayına haz), Felsefe 2002, TÜSİAD Yay.,İstanbul, 2002, C.Horner, E.Wesatacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Çev. A.Arslan S.M.Honer, T.C.Hunt, Felsefeye Çağrı, Çev. H.Ünder, İmge Yay., Ankara, 1996

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerleme Yöntemleri ve İşyükü Hesaplaması bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin yaptığı sunumda ve ara sınavında ÖÇ 1-3 değerlendirilecektir.
Öğrencinin hazırladığı ödevde ve final sınavında ÖÇ 4-5 değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Sunumların önceden belirlenen tarihte yapılması, ödevlerin önceden belirlenen tarihlerde teslim edilmesi zorunludur.
2. Derslere aktif katılım esastır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 301 94 13
ozlem.duva@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 8 3 24
Ödev Hazırlama 1 50 50
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 7 84
Sunum Hazırlama 1 45 45
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 239

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.15545
ÖK.24555455
ÖK.3545455
ÖK.4454555544
ÖK.55445