DERS ADI

: İNGİLİZ İDEALİZMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL 5038 İNGİLİZ İDEALİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Felsefe Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR KUBİLAY AYSEVENER

Dersi Alan Birimler

Felsefe Yüksek Lisans

Dersin Amacı

İdealist Geleneğin İngiltere deki yansımalarından yola çıkarak, 20.Yüzyılın fikir hareketlerine nasıl etkisi olduğunu, temel metinlerden hareket ederek, göstermek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenci, İngiliz İdealizminin genel düşünce sistematiğini kavrar,
2   Klasik idealist yaklaşımla arasındaki farkları ve ortak noktaları belirleyebilir,
3   Çözüm önerilerini tartışır ve aktarabilir,
4   Yeni felsefe problemleri yakalayabilir,
5   Bunları temellendirebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İdealist Gelenek
2 İngiltere de İdealist Eğilimin Ortaya Çıkışı
3 Pozitivizme Karşı İdealizm
4 Sosyal Felsefe
5 Tarihsel Bilgi Sorunu
6 Bradley ve Bağlamsalcılık
7 Bradley ve Eleştirel Tarih
8 Ara sınav
9 Oakeshott ın Tarih Felsefesi
10 Oakeshott ın Siyaset Felsefesi
11 Collingwood: Tarih Felsefesinin Doğası ve Amaçları
12 Yeni Metafizik: Mutlak Önkabüller
13 Soru ve Yanıt Mantığı
14 İngiliz İdealizminin Etkileri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bradley, F.H., Appearence and Reality, Oxford, 1969
Bradley, F.H., "The Presuppositions of Critical History", Collected Essays, Oxford, 1969
Boucher, David, Geçmişi Yaratmak: İngiliz İdealizmi ve Michael Oakeshott ın Tarih Felsefesi , (çev. Kubilay Aysevener), Aysevener K., Tarih Felsefesi, Ek 1, Cem Yayınevi, İstanbul 2003
Collingwood, Idea of History, Oxford Clarendon Press 1951
Collingwood, R.G., An Autobiography, Oxford Clarendon Press 1991
Collingwood, R.G., Speculum Mentis, Oxford Clarendon Press 1946
Oakeshott M., On History and Other Essays, Oxford 1983
Kenneth R. Minogue, Michael Oakeshott: Siyasetin Uçsuz Bucaksız Denizi (çev. Mete Tuncay), Çağdaş Siyaset Felsefecileri, (Der. Anthony de Crespigny Kenneth R. Minogue),Remzi Ktb. İstanbul 1981


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerleme Yöntemleri ve İşyükü Hesaplaması bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin yaptığı sunumda ve ara sınavında ÖÇ 1-3 değerlendirilecektir.
Öğrencinin hazırladığı ödevde ve final sınavında ÖÇ 4-5 değerlendirilecektir.


Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Sunumların önceden belirlenen tarihte yapılması, ödevlerin önceden belirlenen tarihlerde teslim edilmesi zorunludur.
2. Derslere aktif katılım esastır.


Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Kubilay Aysevener
0232 301 87 36
kubilay.aysevener@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 8 3 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Sunum Hazırlama 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 137

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.15
ÖK.2544
ÖK.34345555
ÖK.445455555
ÖK.5354545