DERS ADI

: ALMAN İDEALİZMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL 5030 ALMAN İDEALİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Felsefe Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR KUBİLAY AYSEVENER

Dersi Alan Birimler

Felsefe Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Alman İdealist geleneğinin genel hatlarını gözler önüne sererek, günümüz felsefe geleneklerini etkisini göstermek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Alman İdealizminin genel düşünce sistematiğini kavrar,
2   Klasik idealist yaklaşımla arasındaki farkları ve ortak noktaları belirleyebilir,
3   Çözüm önerilerini tartışır ve aktarabilir,
4   Yeni felsefe problemleri yakalayabilir,
5   Bunları temellendirebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Alman İdealizminin Genel Çerçevesi
2 Herder ve İnsanlık Tarihi Felsefesi Üzerine Düşünceler
3 Kant ın, Herder in İnsanlık Tarihi Felsefesi Üzerine Düşünceler inin Eleştirisi
4 Kant ve Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi
5 Kant ve Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi
6 Schelling ve Tarih Kavramı
7 Hegel ve Dünya Tarihi Felsefesi
8 Hegel ve Tarihte Akıl
9 Vize Sınavı
10 Simmel ve Tarih Felsefesinin Problemleri
11 Dilthey ve Tin Bilimlerine Giriş
12 Alman İdealizminin Etkileri
13 Hermeneutik Gelenek
14 Postmodernizm

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Doğan Özlem-Güçlü Ateşoğlu (Der.), Tarih Felsefesi Seçme Metinler, Doğu Batı, Anlara 2006
Kant, Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi
Hegel, G.W.F., The Philosophy of History, tra. J. Sibree, New York 1956
Windelband, Wilhelm, History and Natural Science , trans. Guy Oakes, History and Theory 1980, vol.: 19, no: 2, s. 165-185
Dilthey Wilhelm, Hermeneutik ve Tin Bilimleri, (çev. Doğan Özlem), Paradigma, İstanbul 1999

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerleme Yöntemleri ve İşyükü Hesaplaması bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC * 0.25 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + YYC* 0.25 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencinin yaptığı sunumda ve ara sınavında ÖÇ 1-3 değerlendirilecektir.
Öğrencinin hazırladığı ödevde ve final sınavında ÖÇ 4-5 değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Sunumların önceden belirlenen tarihte yapılması, ödevlerin önceden belirlenen tarihlerde teslim edilmesi zorunludur.
2. Derslere aktif katılım esastır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Kubilay Aysevener
0232 301 87 36
kubilay.aysevener@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Sunum Hazırlama 1 30 30
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 134

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.1444435
ÖK.2444334
ÖK.3553345454
ÖK.455534455
ÖK.54555