DERS ADI

: KENT SOSYOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SOS 4002 KENT SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 4 0 0 4

Dersi Veren Birim

Felsefe

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT GAZANFER KAYA

Dersi Alan Birimler

Felsefe

Dersin Amacı

Bu ders kent fikriyatının temelinde yatan sorunları ele almayı hedefler. Toplumsal ve sosyolojik kategoriler aracılığıyla bir kentte mevcut maddi, kültürel, ideolojik ve iktisadi gerçekliğin açıklayıcı gücüne erişip erişemeyeceğimizi sorgular.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kent sosyolojisinin belli başlı kavramlarını tanımak.
2   Kent sosyolojisinin Türkiye deki uygulamaları ve örnekleri hakkında bilgi sahibi olabilme
3   Kent sosyolojisiyle sosyolojinin diğer dalları arasındaki ilişkiyi ve toplumsal süreçlerle ilgisini kavrayabilme
4   Kentlerde ve kentleşme süreçlerinde ortaya çıkan toplumsal süreçleri analiz edebilme yeteneği edinebilme
5   Kent sosyolojisi üzerine belli başlı tartışmaları takip edebilme ve bunu dünyadaki örnekleri ile kıyaslama yeteneği edinebilme
6   Kent sosyolojisinin terminolojisini kullanabilecek bir düzeye erişebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kentlerin ortaya çıkışı: Pre-modernite ve Kent
2 Kır-Kent Çatışması: Emek, Göç ve Sanayileşme
3 Endüstriyel Kent, Endüstrinin Kentleri
4 Bir hayat şekli olarak kent: İktisadi Gelişimin Odağı olarak Kent
5 Chicago Okulu: Kentsel coğrafya, Kentsel İktisat, Kentsel Ekoloji
6 Bir düşünce biçimi olarak kentlilik ve kentsellik
7 Ara Sınav-Manuel Castells ve Kolektif Tüketimin mekanı olarak kentler
8 David Harvey ve tarihsel-coğrafi materyalist kentçilik: Tarihin ve Mekanın Diyalektiği
9 Mekanın ve Toplumun Çatışması
10 Walter Benjamin: Mekanın ve Kolektif Hafızanın Çatışmaları
11 Gösteri Toplumları ve Kent
12 Henri Lefebvre ve Kentsel Devrim
13 Post-modern Kentler
14 Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Kılıçbay, Mehmet Ali, Şehirler ve Kentler, Gece Yay, 1993; Weber, Max, Şehir ve Cemiyet, İz Yay, 2000; Weber, Max, Modern Kentin Doğuşu, Bakış Yay, 2003; Pirenne, Henri, Ortaçağ Kentleri, İletişim Yay, 2009; Berman, Marshall, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İletişim Yay, 2010, Hillyard, Samantha, The Sociology of Rural Life,Berg Publishers, 2007; Calvino, İtalo, Görünmez Kentler, YKY, 2010; Tanpınar, Ahmet Hamdi, Beş Şehir, YKY, 2001.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders
2. Tartışma
3. Soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. ÖÇ 1-6: Ara sınav ve finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70'ine katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 14 14
Diğer 1 6 6
Final Sınavı 1 1,5 2
Vize Sınavı 1 1,5 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 101

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.15555
ÖK.235455
ÖK.3354534534
ÖK.444535543
ÖK.5454544
ÖK.644545