DERS ADI

: 20. YÜZYILDA FELSEFE II.

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL 4003 20. YÜZYILDA FELSEFE II. ZORUNLU 4 0 0 6

Dersi Veren Birim

Felsefe

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT METİN BAL

Dersi Alan Birimler

Felsefe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, 20. yüzyılın kültürel yapısına bakmak ve bu dönemde ortaya çıkan felsefe düşüncelerini incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenci, 20. yüzyıldaki felsefi yönelimin özgün yanını bilebilecek,
2   20. yüzyıldaki felsefi yönelimin özgün yanını kavrayabilecek,
3   Dönemin felsefi yaklaşımının insanlık tarihi içindeki konumunu çözümleyebilecek,
4   Dönemin felsefi yaklaşımının insanlık tarihi içindeki konumunu değerlendirebilecek,
5   Bu değerlendirme sonrasında edindiği bilgileri çağdaş sorunlara uyarlayabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 20. yüzyıl felsefesinin ana hatları
2 Husserl ve Fenomenoloji
3 Husserl ve Fenomenoloji
4 Heidegger ve Temel Ontoloji
5 Sartre ve Varoluşçuluk
6 Saussure ve Yapısalcılık
7 Biçimcilik, Yazın Kuramı ve Todorov
8 Arasınav
9 Freud, Psikanaliz ve Bilinçdışı
10 Freud, Psikanaliz ve Bilinçdışı
11 Derrida ve Yapısöküm
12 Foucault, İktidar ve Bilgi
13 Postmodernizmin Tanımı: Lyotard
14 Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı Olarak Postmodernizm: Fredric Jameson.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Cogito Dergisi Derrida: Yaşamı Yeniden Düşünürken, S. 47-48, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Edmund HUSSERL (1997). Kesin Bilim Olarak Felsefe, çev. Abdullah Kaygı, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
Edmund HUSSERL (2004). Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, çev. Harun Tepe, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Edmund HUSSERL (1994). Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe, çev. Önay Sözer-Ayça Sabuncuoğlu, İstanbul: Afa Yayınları.
Joseph J. KOCKELMANS, Edmund Husserl ve Fenomenoloji , Cogito Bellek: Öncesiz-Sonrasız içinde, S. 50, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Kasım KÜÇÜKALP (2007). Husserl, İstanbul: Say Yayınları.
Allen MEGILL (2009). Aşırılığın Peygamberleri, çev. Tuncay Birkan, Ankara: Ayraç Yayınları.
Todorov, Tzvetan (1987) Literature and its Theorists, A Personal View of Twentieth Century Criticism, tr. by Catherine Porter, London: Routledge and Kegan Paul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders
2. Sunum
3. Tartışma
4. Kavramsal Çözümleme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. ÖÇ 1-3: Ödev, ara sınav ve finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
2. ÖÇ 4-5: Sunum ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Ara sınav, ödev ve final faaliyetlerine katılma, değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Metin BAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Kampüsü, Öğretim Üyeleri Binası, 3. kat, felsefe bölümü, oda no: 328,
PK: 35260, Buca-İzmir, TÜRKİYE,
Tel: ++90 (232) 412 79 03, oda dahili tel no: 19411, Fax: ++90 (232) 453 90 93,
balmetin@gmail.com, metin.bal@deu.edu.tr
www.metinbal.net

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı: 8:30-9:15, Perşembe: 8:30-9:15.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 4 52
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 14 14
Ödev Hazırlama 1 5 5
Sunum Hazırlama 1 6 6
Diğer 1 5 5
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.133
ÖK.24252
ÖK.3414
ÖK.45553
ÖK.545