DERS ADI

: TARİH FELSEFESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL 4002 TARİH FELSEFESİ ZORUNLU 4 0 0 8

Dersi Veren Birim

Felsefe

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR KUBİLAY AYSEVENER

Dersi Alan Birimler

Felsefe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, felsefenin tarihi ne türden bir problem olarak ele aldığını tanıtlamak ve felsefe tarihindeki temel tarih tartışmalarını incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenci, Felsefenin tarihi ne türden bir problem olarak ele aldığının bilgisine sahip olur,
2   Felsefenin tarihi ne türden bir problem olarak ele aldığını kavrar,
3   Felsefe tarihindeki temel tarih felsefesi tartışmalarını, kavramları ve soruları bilir,
4   Tarih felsefesinin temel kavramlarını ve sorularını analiz eder,
5   Tarih felsefesinin kavramlarını ve sorunlarını değerlendirir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tarih felsefesinin temel kavramları
2 Tarih Metafizikleri: Döngüsellik ve İlerleme
3 Döngücü Tarih Tasarımları: İbni haldun, Vico, Spengler, Toynbee
4 İlerlemeci Tarih Tasarımları: St. Augustinus
5 Aydınlanma Dönemi Tarih Tasarımları: Herder, Kant
6 Alman İdealizmi: Fichte, Schelling, Hegel
7 Hegel: Tarihte Akıl
8 Ara sınav
9 Doğa Bilimleri - Tarih Bilimleri: Alman Tarih Okulu
10 Hermeneutik Gelenek
11 Dilthey, Tin Bilimlerine Giriş
12 Rothacker: Tarihselcilik sorunu
13 Collingwood: Metafiziğin Tarihselleştirilmeesi
14 20. Yüzyılda Tarih Düşüncesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

K. Aysevener, Tarih Felsefesi (Say Yayınları), G.W.F Hegel, Tarih Felsefesi (İdea Yay.), G.W.F Hegel, Tarihte Akıl (Kabalcı Yay.), K. Popper, Tarihselciliğin Sefaleti (İnsan Yay.), W. Dilthey, Hermeneutik ve Tin Bilimleri (Paradigma Yay.), E. H. Carr, Tarih Nedir (İletişim Yay.), R. G. Collingwood, Tarih Tasarımı (Ara Yay.), R. G. Collingwood, Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler (Ayışığı Kitapları), Tarih Felsefesi (Seçme Metinler) (Doğubatı Yay.), E. Rothacker, Tarihselcilik Sorunu (Gündoğan Yay.), K. Popper, Açık Toplum ve Düşmanları (Remzi Kitabevi), K. Aysevener, Collingwood'un Tarih Felsefesi (İmge Yay.), E. Hobsbawm, Tarih Üzerine (Bilim Sanat Yay.).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders
2. Sunum
3. Ödev
4. Tartışma
5. Soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. ÖÇ 1-3: Ara sınav ve finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
2. ÖÇ 4-5: Sunum ve ödev ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Ara sınav, ödev ve final faaliyetlerine katılma, değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 4 52
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 6 78
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 17 17
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Diğer 1 12 12
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.14
ÖK.254
ÖK.32544
ÖK.4353
ÖK.514453