DERS ADI

: DİL FELSEFESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL 3002 DİL FELSEFESİ ZORUNLU 4 0 0 8

Dersi Veren Birim

Felsefe

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR REŞAT LEVENT AYSEVER

Dersi Alan Birimler

Felsefe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, dilin temel problemlerini felsefi bir şekilde ele almak ve felsefe tarihinin temel dil tartışmalarını incelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenci, dil felsefesinin temel kavramlarını tanımlar.
2   Dil felsefesinin temel sorunlarını kavrar.
3   Dil felsefesinin felsefe tarihi içindeki yeri ve öneminin farkına varır.
4   Dil ve dış dünya arasındaki ilişki hakkında bilgi edinir.
5   Dil ve düşünme arasındaki ilişkileri çözümler.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dil felsefesine genel bir giriş
2 Dil felsefesinin temel kavramları: dil, söylem, anlam; Dil felsefesinin temel soruları ve sorunları: dil-düşünme-dış dünya ilişkisi
3 Dil felsefesinin felsefe tarihindeki konumlanışı
4 Anlam ve Referans: Gottlob Frege
5 Anlam ve Referans: Gottlob Frege
6 Anlam ve Referans: Bertrand Russell
7 Anlam ve Referans: Bertrand Russell
8 Arasınav
9 Dil-dünya ilişkisi: Wittgenstein
10 Dil-dünya ilişkisi: Wittgenstein
11 Dil-zihin ilişkisi: Chomsky
12 Dil-zihin ilişkisi: Chomsky
13 Söz edimleri kuramı: J. L. Austin
14 Söz edimleri kuramı: John Searle

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Taylan ALTUĞ (2001), Dile Gelen Felsefe, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Noam CHOMSKY (2001) Zihin ve Dil, Çeviren: Ahmet Kocaman, Ankara: Ayraç Yayınları.
Betül ÇOTUKSÖKEN (Yay. Haz. 2003), Felsefe Söyleşileri: I-II, İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları.
Betül ÇOTUKSÖKEN (1991, 1994, 2002), Felsefi Söylem Nedir , İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Arda DENKEL (1984), Anlamın Kökenleri, İstanbul: Metis Yayınları.
Dilbilim Araştırmaları Yıllığı
PLATON (1982), Kratylos, Çeviren: Teoman Aktürel, İstanbul: Remzi Kitabevi
Ferdinand de SAUSSURE (1976), Genel Dilbilim Dersleri, Çeviren: Berke Vardar, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
John R. SEARLE (2000), Söz Edimleri Kuramı, Çeviren: Levent Aysever, Ankara: Ayraç Yayınları.
Lev Semenovich VYGOTSKY (1985), Düşünce ve Dil, Çeviren: Semih Koray, İstanbul: Kaynak Yayınları.
Ludwig WITTGENSTEİN (1985), Tractatus, Logico-Philosophicus. Mantıksal Felsefe İncelemesi, Çeviren: Oruç Aruoba, İstanbul: Bilim Felsefe ve Sanat Yayınları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders
2. Sunum
3. Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ 1-4: Ödev, ara sınav ve finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
1. ÖÇ 5: Sunum ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Sunum, ara sınav ve final faaliyetlerine katılma, değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 4 52
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 6 78
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 17 17
Bireysel Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Diğer 1 12 12
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.14
ÖK.244
ÖK.345
ÖK.4454
ÖK.5334434