DERS ADI

: STOACILAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL 2132 STOACILAR SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Felsefe

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR DOĞAN GÖÇMEN

Dersi Alan Birimler

Felsefe

Dersin Amacı

Stoa felsefesini tanıtmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersin sonunda öğrenci, Stoa felsefesini bilir
2   Stoa felsefesinin felsefe tarihindeki yerini kavrar
3   Stoa felsefesinin günümüz açısından önemini tartışır
4   Stoa felsefesini kendi çağı içindeki yerini değerlendirir
5   Stoa felsefesini başkalarına anlatabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş
2 Stoacılığın Kökenleri ve Erken Stoacılık Dönemi, Orta Stoacılık Dönemi ve Geç Stoacılık Dönemi
3 Stoacıların Bilgi Kuramı
4 Nedensellik, Determinizm Kader ve Özgürlük Cicero Kader Üzerine
5 Cicero Kader Üzerine
6 Cicero Kader Üzerine
7 Stoacıların Tanrı Savunmaları ve Kötülük Problemi Seneca, Tanrısal Öngörü (De Providentia)
8 Seneca, Tanrısal Öngörü (De Providentia)
9 Ara Sınav
10 Stoacıların Ahlak Felsefeleri
11 Stoacıların Ahlak Felsefeleri
12 Stoacıların Siyaset Felsefesi Marcus Aurelius, Düşünceler
13 Marcus Aurelius, Düşünceler
14 Marcus Aurelius, Düşünceler
15 Marcus Aurelius, Düşünceler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefesi Tarihi 4, Helenistik Dönem Felsefesi, Bilgi Üniversitesi yayınları, 2008.
Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefesi, Say yayınları, 2014. M
Marcus Aurelius, Düşünceler, çev. Şadan Karadeniz, Cogito, Yapı Kredi yayınları, 2013.
Cicero, Kader Üzerine, çev. Cengiz Çevik, Aylak Adam Kültür Sanat yay, 2013.
Seneca, Tanrısal Öngörü (De Providentia), Veritas Yunan ve Latin Klasikleri, çev. Çiğdem Dürüşken, Alfa Yayıncılık, 2014.
Jean Brun, Stoa Felsefesi, çev. Medar Atıcı, İletişim Yayınları 2014.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders
2. Tartışma
3. Soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. ÖÇ 1-5: Ara sınav ve finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derse %70 oranında katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

petek.boyaci@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 14:00-15:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavı 1 1,5 2
Vize Sınavı 1 1,5 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 104

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.15555
ÖK.244455
ÖK.3555445
ÖK.43434
ÖK.555555