DERS ADI

: FEMİNİST KURAMLAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL 4134 FEMİNİST KURAMLAR SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Felsefe

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ÖZLEM DUVA KAYA

Dersi Alan Birimler

Felsefe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, felsefe ve bilim tarihini "toplumsal cinsiyet" açısından çözümlemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   "Feminizm" kavramını teorik açıdan tanır/tanımlar.
2   Feminist söylemin tarihsel ve teorik açıdan temel soru, sorun ve bakış açılarını kavrar.
3   Kadın haklarına ilişkin soru ve sorunları toplumsal, ekonomik, tarihsel ve etik koşullar açısından değerlendirir.
4   "Kadın hakları" söylemini analitik olarak çözümler.
5   Kadın hakları konularına ilişkin olarak varolan güncel çalışma ve tartışmaları değerlendirir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Feminist söylemin tarihçesi
2 Doğu ve Batının kesişimi: Kadın
3 Modernizm ve kadınların insan hakları
4 Akıl-doğa ikileminde kadın: Platon'dan Ortaçağ'a
5 Modernizm, akıl ve ilerleme: Descartes, Hume
6 Akıl ve ilerleme: Rousseau, Kant, Hegel.
7 Ara Sınav
8 Kamusal-özel ayrımı
9 Tarihi yeniden yazmak olanaklı mıdır Feminizm ve postmodern sorunlar
10 Feminizm-postmodernizm alışverişi: öznellik, tarihselcilik ve siyaset
11 Beden algısı: Luce Irıgaray
12 Fark, benzerlik ve eşitlik
13 Osmanlı dan Cumhuriyete feminizm
14 Türkiye de feminist hareketler ve feminist edebiyat

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Arat, Necla (1991). Feminizmin ABC si, İstanbul: Simavi Yayınları.
Beauvoir, Simone de (1974). Kadın I-II-III, İstanbul: Payel Yayınları.
Benhabib, Seyla; Butler, Judith; Cornell, Drucilla ve Fraser, Nancy (2008). Çatışan Feminizmler Felsefi Fikir Alışverişi, çev. F.E. Sezer, İstanbul: Metis Yayınları.
Berktay, Fatmagül (1996). Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın, İstanbul: Metis Yayınları.
Berktay, Fatmagül (2006). Tarihin Cinsiyeti, İstanbul: Metis Yayınları.
Butler, Judith (2007). Taklit ve `Toplumsal Cinsiyet e Karşı Durma, çev. O. Akınhay, İstanbul: Agora Kitaplığı.
Fraser, Nancy (2006). İhtiyaçlar Mücadelesi Geç Kapitalizmin Siyasal Kültürünün Sosyalist-Feminist Açıdan Eleştirisi, çev. A.T. Kılıç, İstanbul: Agora Kitaplığı.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders
2. Tartışma
3. Soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 OD Ödev
3 FN Final
4 BNS BNS VZ * 0.30 + OD * 0.20 + FN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. ÖÇ 1-5: Ara sınav ve finalde sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Ara sınav ve final faaliyetlerine katılma, değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 14 14
Sunum Hazırlama 1 5 5
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.155
ÖK.2344
ÖK.3445455
ÖK.4554355
ÖK.5354