DERS ADI

: MİTOS'TAN LOGOS'A

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FEL 2130 MİTOS'TAN LOGOS'A SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Felsefe

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT METİN BAL

Dersi Alan Birimler

Felsefe

Dersin Amacı

Mitolojnin temel eserlerini incelemek ve mitolojinin filozoflar için anlamını araştırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sokrates öncesi düşünürler tarafından öne sürülen kozmoloji anlayışlarını tartışmak.
2   Geniş bir kültürel çerçevede mitolojinin felsefi düşüncenin gelişimine katkısını incelemek.
3   Rasyonel felsefi düşüncenin ilkelerinin köklerinin mitolojik metinlerde keşfedilmesi.
4   Çeşitli mitolojik yapıtların düşünce tarihi ile olan ilişkisini kavramak.
5   Mitolojnin temel eserlerinin incelemek ve mitolojinin filozoflar için anlamını araştırmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Grek Mitolojisinde Kozmogoni and Theogoni: Hesiodos'un Kozmogoni ve Theogoni'si
2 Grek mitolojisinde insan İnsan Bilgisi ve İlahi Bilgi Mitoloji ve Erdeme Çağrı
3 Tragedyanın Mitolojideki Yeri ve Aiskhylos'un Zincire Vurulmuş Prometheus'u
4 Homeros'un İlyada'sı
5 Homeros'un İlyada'sı
6 Odysseia'nın Yolculuğu. Homeros'un Odysseia'sı
7 Antigone ve Kreon Arasındaki Çatışma. Sofokles'in Antigone'si Odipus'un Yazgısı. Sofokles'in Kral Odipus'u
8 Platon'un Devlet'inde Mitolojinin Kullanımı
9 İbrani ve Hıristiyan Kaynaklara Göre Tanrıların Doğuşu: Feuerbach
10 Nietzsche'nin Dionysos ve Apollon Görüşü
11 Grek Mitolojisinin Psikanalitik Yorumu: Freud
12 Camus'nun Sisifos Miti
13 Bertolt Brecht'in Sofokles'in Antigonesi'nde ve Sartre'ın Sinekler Oyununda Mitoloji
14 Mitoloji ve Aydınlanmanın Diyalektiği

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Vernant, Jean-Pierre (1994) The Origins of Greek Thought, Ithaca: Cornell University Press.
The Historical Background, Mycenaean Royalty, The Crisis of Sovereignty
The Spiritual Universe of the Polis, The Crisis of the City, The Structure of the Human Cosmos
Cosmogonies and Myths of Sovereignty, The New Image of the World
Thomson, George: İlk Filozoflar, Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi, 1997.
Vernant, Jean-Pierre - Naquet, Pierre Vidal (2012) Eski Yunan'da Mit ve Tragedya, çev. Sevgi Tamgüç-Reşat Fuat Çam, İstanbul: Kabalcı.
Feuerbach, Ludwig (2012) Klasik, İbrani ve Hıristiyan Antikçağ Kaynaklarına Göre, Tanrıların Doğuşu, Çev. Oğuz Özügül, İstanbul: Say Yayınları.
ANA SAYFA

Kranz, Walter (1984) Antik Felsefe. çev. Suad Y. Baydur, İstanbu: Sosyal Yayınları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı
Soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ö.Ç. 1-5 arasınav ve final sınavında değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Vize ve Final sınavlarına katılım değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 14 14
Sunum Hazırlama 1 5 5
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.1455
ÖK.2544445554
ÖK.34455555545
ÖK.4555455
ÖK.55