DERS ADI

: DENİZ TURİZMİNDE DESTİNASYON YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DİT 5011 DENİZ TURİZMİNDE DESTİNASYON YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Deniz Turizmi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT GÜRHAN AKTAŞ

Dersi Alan Birimler

Deniz Turizmi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Ders, destinasyon yönetimi ve pazarlaması konusunda sunulacak temel bilgileri takiben, uluslararası turizm pazarından örnek ve uygulamalı çalışmalarla destinasyonlarda paydaş yönetimi, stratejik planlama, destinasyon yönetim ve pazarlama kuruluşları ve destinasyon yönetiminde işbirlikleri gibi konuların ele alınmasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Destinasyon paket ürün bileşenlerini sınıflandırarak destinasyon sistemi içerisindeki ilişkilerini irdeleyebilmek ve ilişkilendirebilmek
2   Destinasyon yönetimi ve pazarlamasının kapsamını ve çerçevesini tanımlayarak turizm ve diğer sektörlerdeki benzer uygulamalar arasındaki farklılıkları tespit ederek uygulamadaki sorunlara yönelik stratejik çözüm önerileri geliştirebilmek
3   Destinasyonlarda kaynak analizi yaparak, turizm planlaması sırasında karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinde bulunabilmek
4   Mevcut turizm pazarlama stratejilerini değerlendirerek turistik destinasyonlar için pazarlama stratejik planları hazırlayabilmek
5   Turistik destinasyonlarda ziyaretçi özelliklerini inceleyerek, ziyaretçi istek, ihtiyaç ve beklentilerine uygun pazarlama stratejileri belirleyebilecek, ve rekabet stratejileri geliştirebilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Turistik Ürün Paketi: Destinasyon
2 Destinasyon Yönetimi Kuruluşları ve Diğer İlgili Aktörler
3 Turistik Destinasyonlarda Kaynak Analizi
4 Turistik Destinasyonlarda Stratejik Planlama Yönetimi
5 Turistik Destinasyon Müşterileri: Ziyaretçiler
6 Turistik Destinasyonlarda Pazarlanma Yönetimi
7 Vize Sınavı
8 Sunumlar: Grup (veya Birey) 1
9 Sunumlar: Grup (veya Birey) 2
10 Sunumlar: Grup (veya Birey) 3
11 Sunumlar: Grup (veya Birey) 4
12 Sunumlar: Grup (veya Birey) 5
13 Sunumlar: Grup (veya Birey) 6
14 Sunumlar: Grup (veya Birey) 7

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders proje odaklı yürütüleceği için, tek bir kaynak kitap çalışması yoktur. İlgili konularda ulusal ve uluslararası kitap, proje, makale, tez vb. kaynaklardan faydalanılması gerekmektedir. Kitap çalışmalarına örnek olarak aşağıdaki kaynaklar gösterilebilir:
1. Destination Marketing Organisations by S.Pike, 2004, Elsevier, Oxford.
2. Managing Destination Marketing Organizations by R.C. Ford and W.C. Peeper, 2008, ForPer Publications, Orlando.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sorumlu öğretim üyesinin tarafından verilecek ilk 6 hafta derslerinden sonra, öğrencilere farklı destinasyon örnekleri için hazırlanacak planlama ve pazarlama stratejileri ödevleri verilecek ve ödevler öğrenciler tarafından sunularak sınıf tartışmalarına imkan sağlanacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 6 3 18
Uygulama 6 3 18
Ödev Hazırlama 1 36 36
Sunum Hazırlama 1 8 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.134443333211
ÖK.254443323211
ÖK.344553323211
ÖK.433342532211
ÖK.544452532211