DERS ADI

: YAT İŞLETMECİLİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DİT 5003 YAT İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Deniz Turizmi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SERİM PAKER

Dersi Alan Birimler

Deniz Turizmi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Öğrencilerin etkili ve verimli yat (deniz) turizmi yönetim ve uygulamalarına ilişkin bilgi, beceri ve tutum donanımlarını sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mezun öğrenci yat işletmeciliğine ilişkin işlemleri ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler doğrultusunda yapar.
2   Mezun öğrenci mürettebat yönetim süreçlerini üretken ve barışçıl çalışma ortamı yaratacak ve yatın güvenli seyri için gerekli bakım onarım işlerinin etkin bir şekilde yapılacağı verimli ve barışçıl çalışma ortamını sağlar.
3   Mezun öğrenci brokerlik ve/veya acentelik hizmetleri kapsamında sözleşme düzenleme ve bağlama konularında donanımlı ve yetkin bir broker ve/veya acente olarak çalışmada güvenilir performans sergiler.
4   Mezun öğrenci ihtiyaç, istek ve tercihleri konusunda bilgi donanımına sahip olarak, deniz turistleriyle verimli, ikna edici, yönlendirici ve yüreklendirici (tetikleyici) ilişkiler oluşturur, sürdürür ve kontrol eder.
5   Mezun öğrenci özellikle teknik, bayrak tescili ve gümrük uygulamalarına ilişkin zengin bilgi ve deneyimlerini kullanarak yat işletmeciliğinde bilirkişi/hakem olarak çalışır.
6   Mezun öğrenci ekonomik, çevresel ve sosyokültürel etkilerini dikkate alarak, yat turizmi faaliyetlerini, olumsuz etkilerini önleyecek ve olumlu etkileri geliştirecek şekilde yönetir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yat (Deniz) Turizminin Dünyada Ve Türkiye de Potansiyeli
2 Yatçılığa İlişkin Ulusal ve Uluslar arası Yasal Düzenlemeler
3 Yat İşletmeciliğinin ve Deniz Turizminin Temel İlkeleri
4 Yat Alımı ve Kiralanması
5 Yatlara İlişkin Bakım-Tutum ve Onarım İşlemleri
6 Ulusal/Uluslar arası Kurallar Doğrultusunda Yat Mürettebatı Sağlama
7 Yarıyı Ara Sınav
8 Yat İşetmeciliğinde Örgüt Şemesı ve Görev Dağılımı
9 Mürettebatlı-Mürettebatsız Flotilla Yönetim Uygulamaları
10 Yat İşletmeciliğinde / Deniz Turizminde Acente Broker Kavramları
11 Acentelik Brokerlik Sözleşmeleri
12 Yat İşletmeciliğinde Müşteri İlişkileri Yönetimi
13 Yat İşletmeciliğinde bilirkişilik/hakemlik Uygulamaları
14 Yat İşletmeciliğinde Bayrak Tescili ve Gümrük İşlemleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Tüm ilgili güncel dergiler
Referans Kitaplar:
Marine Tourism, Routledge, 29 West 35th Street, New York, Orams, M.(1999)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Literatür Tarama, Veri Analizi, Örnek olay çalışmaları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.10 + YYS* 0.60
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.10 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ders içeriğine ilişkin, tartışmayı, problem çözmeyi, karar vermeyi, karşılaştırmayı, değerlendirme ve eleştirmeyi ve geliştirici öneriler sunmayı tetikleyen açık uçlu sorulara dayalıdır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum Hazırlama 2 12 24
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 145

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.154442354432
ÖK.244442344221
ÖK.344442344221
ÖK.434332345221
ÖK.533332345321
ÖK.654443234321