DERS ADI

: TEKSTİL DESEN TARİHİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Tekstil Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT LEYLA YILDIRIM

Dersi Alan Birimler

Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi
Tekstil Tasarımı

Dersin Amacı

Antik dönemden başlayarak 17. Yüzyıla kadar olan dönem kadar varolan tekstil desenlerin kaynağı, tarihsel gelişimi, kültürler arası etkileşimler, desenlerin kompozisyon özellikleri, stilizasyonları, uygulama planı, ve sembolik anlamları görsel sunumlarla desteklenerek irdelenir. Ayrıca tekstil desen tarihi kapsamında yer alan desenler üslup, dönem ve tasarım özelliklerini öğretmeyi amaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu derste verilen eğitim sonunda öğrencinin; Antik dönem desenlerinin kaynağı, tarihsel gelişimi, desenlerin kompozisyon özellikleri, uygulama planı, ve sembolik anlamları kavrayabilmesi
2   Antik Dönem uygarlıklarının desen repertuarı ve birbiriyle etkileşiminin irdelenebilmesi
3   Antik dönemden günümüze kadar ulaşan evrensel tekstil desenlerin farklı kültürlerde sembolik anlamlarının öğrenilmesi
4   Desenlerin stilizasyonları ve üslup özelliklerini ayırt edebilmesi
5   Desenlerin bulunduğu dönem ve tasarım özellikleri, uygulama planının kavrayabilmesi
6   Tekstil desenlerinin özellikleri, gelişim süreçleri ve tasarım dönemleri hakkında bilgiye sahip olunması ve bunları tasarım uygulamalarında kullanabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Desen, motif, bezeme, stilizasyon, üslup nedir tanımlanması. Antik dönemde bezeme türlerinin açıklanması. Tekstil desenlerinin antik dönem uygarlıklarında kaynağı, gelişimi dönem üslupları göz önüne alınarak motif ve tasarım özelliklerinin göz önünde bulundurularak incelenmesi
2 papirüs, palmet, lotus gibi antik dönem bitkisel örgelerin irdelenmesi. Mısır Uygarlığındaki desen özellikleri, gelişimi dönem uslupları göz önüne alınarak motif ve tasarım özellikleri incelenmesi.
3 Mezopotamya uygarlığının desen, bezeme türlerinin incelenmesi Mezopotamya Uygarlığındaki (Sümer Asur )desen özellikleri, gelişimi dönem uslupları göz önüne alınarak motif ve tasarım özellikleri incelenmesi
4 Hayvan üslubu nedir Hayvan üslubunun kaynağı, ana tema özellikleri ve etkileşimler- sfenks, grifon desen tarihi kapsamında önemi
5 Yunan ve Roma Uygarlıklarının desen özelliklerinin incelenmesi Yunan ve Roma, Uygarlıklarındaki desen özellikleri, gelişimi dönem üslupları göz önüne alınarak motif ve tasarım özellikleri incelenmesi Akantus, meander, lotus, anthemion,palmet ve desenlerin antik dönem boyunca kullanımı ve etkileşimi
6 Pers uygarlığının desen özelliklerini incelenmesi Pers Uygarlığındaki desen özellikleri, gelişimi dönem üslupları göz önüne alınarak motif ve tasarım özellikleri incelenmesi. Pers sanatının karakteristiğini oluşturan Geometrik girift desenler Bitkisel motiflerin kullanıldığı desenler, ( Hayat ağacı) Hayvan figürlü stilizasyonları
7 Sunumlar
8 Bizans uygarlığının desen özelliklerinin incelenmesi Bizans Uygarlığında kullanılan desen özellikleri, Bizans tekstillerinin tema özelliklerinin irdelenmesi
9 Anadolu selçuklu sanatı ve desen özelliklerinin incelenmesi Anadolu Selçuklu Döneminde desen özellikleri ve süsleme sanatı ve sinkretizm nedir Dönemin özelliğini yansıtan kartal motifi, çift başlı kartal, kufi, Sekiz Köşeli Yıldız Motifi gibi desenlerin görsellerle desteklenerek açıklanması
10 Osmanlı sanatı ve desen özelliklerinin incelenmesi Osmanlı Dönemi kumaş desen ve tema Özelliklerinin incelenmesi
11 Osmanlı Dönemi kumaş desenlerinde kullanılan desen planları ve tekrar sisteminin görsellerle desteklenerek öğretilmesi
12 Osmanlı Dönemi desen üsluplarının incelenmesi Saz Yolu Üslubu, Natüralist üslup görsellerle desteklenerek öğretilmesi
13 Osmanlı Döneminde yaygın olarak kullanılan bitkisel ve hayvansal kökenli desenler ve sembolik anlamları
14 Sunumlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Textile Designs, Meller Susan, Elffers, Joast., Harry N. Abrams, New York, 1991

5000 Years Of Textiles , Jennifer Haris; British Museum Publications, London, 1993

The Illustrated History of Textile, Clare PHILLIPS; Studıo Editions, London, 1993
Textile Printing, Leslie W.C Miles;Society of Dyers and Colurists Edition, London, 1994
Fabric Reference, Mary Humphries, Prentice Hall , London, 2000

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tekstil Desen Tarihi dersi, farklı kaynaklardan hazırladığı ders notları, barkovizyon sunumuyla desteklenerek öğrenciye aktarılır.
Öğrenciye araştırma konusu verilerek yazılı ve sözlü olarak kendisini ifade etmesi beklenir

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev/Sunum
3 FN Final
4 BSN Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.20 + FN * 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.20 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders değerlendirme aşaması;
1- Ara sınav notu
2- Ders katılım ve derse hazırlıklı gelme
3- Araştırma sunumunun yazılı ve sözlü olarak değerlendirilmesi
4- Final sınavı notu

Değerlendirme Kriteri


Ders değerlendirme aşaması;
1- Ara sınav notu
2- Ders katılım ve derse hazırlıklı gelme
3- Araştırma sunumunun yazılı ve sözlü olarak değerlendirilmesi
4- Final sınavı notu

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar


1.Dersin % 80 nine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3. Derse katılmamış olmak, ders te istenilen yükümlülükleri yerine getirmemekte mazeret olarak kabul edilmeyecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gulcan.ercivan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma günleri

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 2 4 8
Final Sınavına Hazırlık 2 4 8
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 2 2 4
Sunum Hazırlama 2 3 6
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 56

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.145455534
ÖK.24355443455
ÖK.33355533
ÖK.4445353555
ÖK.54553543
ÖK.64553555